België ontsnapt niet aan de explosie van diabetes, een ziekte die wereldwijd nagenoeg 350 miljoen personen treft. In de gezondheidsenquête van 2013 beweert 5,3 procent van de bevolking ouder dan 15 jaar in België te lijden aan diabetes type 1 of 2. In 2008 bedroeg dat cijfer 4,2 procent. Tegenover 1997 (2,7 procent) is dat een verdubbeling. Dat meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) naar aanleiding van Werelddiabetesdag op 14 november.

Grote sterfteoorzaak

De aanzienlijke toename van het voorkomen van de ziekte in België is des te verontrustender, omdat diabetes volgens de ramingen van de Wereldgezondheidsorganisatie tegen 2030 de op zes na grootste sterfteoorzaak in de wereld zal zijn, stipt het WIV aan.

Gezien de toename van het aantal diabetespatiënten, hoofdzakelijk type 2 (of ouderdomsdiabetes), en het feit dat de ziekte best op een aangepaste manier in een vroeg stadium wordt behandeld, hebben de Belgische gezondheidsinstanties het zorgsysteem voor patiënten behandeld met injecties van antidiabetica uitgebreid met zorgtrajecten. Zo'n zorgtraject maakt het mogelijk om de aanpak, de behandeling en de opvolging van de diabetespatiënt te organiseren en te coördineren.

Kwaliteit zorgverlening

"Aangezien de zorgtrajecten recent zijn gestart, kunnen we nog niet echt nagaan in welke mate de gezondheid van de patiënten erop vooruitgegaan is, maar de eerste resultaten wijzen op een positieve evolutie van de kwaliteit van de zorgverlening, zodra de patiënten in het programma zijn opgenomen", aldus dokter Viviane Van Casteren. "Tussen 2001 en 2013 hebben we via de gezondheidsenquêtes een heel duidelijke evolutie van de therapeutische aanpak van diabetes vastgesteld. Het percentage patiënten die een aangepast dieet volgen, is gedaald, net zoals het aantal patiënten die behandeld worden met insuline. Het percentage patiënten die worden behandeld met orale antidiabetica is integendeel gestegen", stelt dokter Johan Van der Heyden.

Volgens de recentste gezondheidsenquête werd 96 procent van de diabetespatiënten opgevolgd door een arts of een andere gezondheidswerker. 28 procent van die patiënten werd behandeld met injecties van insuline, 80 procent met orale antidiabetica en 15 procent met injecties van insuline en orale antidiabetica. (Belga/WB)

België ontsnapt niet aan de explosie van diabetes, een ziekte die wereldwijd nagenoeg 350 miljoen personen treft. In de gezondheidsenquête van 2013 beweert 5,3 procent van de bevolking ouder dan 15 jaar in België te lijden aan diabetes type 1 of 2. In 2008 bedroeg dat cijfer 4,2 procent. Tegenover 1997 (2,7 procent) is dat een verdubbeling. Dat meldt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) naar aanleiding van Werelddiabetesdag op 14 november.De aanzienlijke toename van het voorkomen van de ziekte in België is des te verontrustender, omdat diabetes volgens de ramingen van de Wereldgezondheidsorganisatie tegen 2030 de op zes na grootste sterfteoorzaak in de wereld zal zijn, stipt het WIV aan. Gezien de toename van het aantal diabetespatiënten, hoofdzakelijk type 2 (of ouderdomsdiabetes), en het feit dat de ziekte best op een aangepaste manier in een vroeg stadium wordt behandeld, hebben de Belgische gezondheidsinstanties het zorgsysteem voor patiënten behandeld met injecties van antidiabetica uitgebreid met zorgtrajecten. Zo'n zorgtraject maakt het mogelijk om de aanpak, de behandeling en de opvolging van de diabetespatiënt te organiseren en te coördineren. "Aangezien de zorgtrajecten recent zijn gestart, kunnen we nog niet echt nagaan in welke mate de gezondheid van de patiënten erop vooruitgegaan is, maar de eerste resultaten wijzen op een positieve evolutie van de kwaliteit van de zorgverlening, zodra de patiënten in het programma zijn opgenomen", aldus dokter Viviane Van Casteren. "Tussen 2001 en 2013 hebben we via de gezondheidsenquêtes een heel duidelijke evolutie van de therapeutische aanpak van diabetes vastgesteld. Het percentage patiënten die een aangepast dieet volgen, is gedaald, net zoals het aantal patiënten die behandeld worden met insuline. Het percentage patiënten die worden behandeld met orale antidiabetica is integendeel gestegen", stelt dokter Johan Van der Heyden. Volgens de recentste gezondheidsenquête werd 96 procent van de diabetespatiënten opgevolgd door een arts of een andere gezondheidswerker. 28 procent van die patiënten werd behandeld met injecties van insuline, 80 procent met orale antidiabetica en 15 procent met injecties van insuline en orale antidiabetica. (Belga/WB)