Weet ú wat te doen wanneer een kleuter dreigt te stikken in een knikker, een medependelaar haar been breekt op het perron of een collega een hartstilstand krijgt? Acht op de tien Belgen beweren van wel, zo blijkt uit een enquête van Rode Kruis-Vlaanderen bij meer dan 7000 Belgen. Toch blijkt uit diezelfde enquête ook dat 35 procent van de respondenten de eigen EHBO-kennis fout inschat. Zo kiezen drie op de tien voor een foutieve hulpmethode bij hevige bloedingen (juist is: op de wonde drukken met een drukverband, zwachtels of een propere handdoek). Bij snijwonden gaan bijna vier op de tien in de fout (juiste methode: stelpen...

Weet ú wat te doen wanneer een kleuter dreigt te stikken in een knikker, een medependelaar haar been breekt op het perron of een collega een hartstilstand krijgt? Acht op de tien Belgen beweren van wel, zo blijkt uit een enquête van Rode Kruis-Vlaanderen bij meer dan 7000 Belgen. Toch blijkt uit diezelfde enquête ook dat 35 procent van de respondenten de eigen EHBO-kennis fout inschat. Zo kiezen drie op de tien voor een foutieve hulpmethode bij hevige bloedingen (juist is: op de wonde drukken met een drukverband, zwachtels of een propere handdoek). Bij snijwonden gaan bijna vier op de tien in de fout (juiste methode: stelpen, reinigen met stromend water, afdrogen en afdekken met steriel kompres of pleister). Gelukkig wordt de kennis soms ook onderschat. Bij ongevallen met giftige stoffen zou een derde van de respondenten het juiste doen (altijd het Antigifcentrum bellen), ook al geven ze aan hier het meeste onzeker over te zijn. 'Denken dat je kan helpen, betekent niet automatisch dat je ook effectief het juiste doet', zegt Hans Verstraeten, manager van de dienst Eerste Hulp bij het Rode Kruis-Vlaanderen, in een opiniestuk over de enquête op Knack.be. 'De respondenten bleken niet altijd op de hoogte van de meest recente richtlijnen. Vroeger leerden we bijvoorbeeld om een wonde te ontsmetten. Dat doen we al jaren niet meer omdat je de wonde beter gewoon reinigt met water.' Een gebrek aan kennis over EHBO remt mensen af om te hulp te schieten. Ook het Nederlandse Rode Kruis deed recent een enquête en stelde ontzet vast dat 40 procent niet in actie zou komen wanneer iemand zich verslikt, een brandwonde oploopt, heftig bloedt of bewusteloos op straat ligt. Nog erger is het bij vergiftiging: dan zegt maar liefst twee derde niets te zullen doen. Het Nederlandse en Vlaamse Rode Kruis benadrukken unisono dat je altijd iets kan doen. Verstraeten: 'Moeten we schrik hebben om iets verkeerd te doen? Zeker niet.' Maar het strekt tot aanbeveling om je eerstehulpkennis minstens om de vijf jaar op te frissen. Het Rode Kruis-Vlaanderen heeft daar specifieke projecten voor, zoals Hartveilig dat mensen aanspoort om een korte opleiding in reanimeren te volgen. Dat 94 procent vindt dat een eerstehulpopleiding verplicht moet zijn, is goed nieuws, meent het Rode Kruis dat zelf fel voorstander is. Scholen (99 procent) en werkgevers (96 procent) zijn volgens de deelnemers de aangewezen plaatsen om dat te organiseren, het Rode Kruis denkt ook aan sportclubs of seniorenverenigingen. 'Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) richtte een taskforce EHBO op om eerste hulp nog meer in het onderwijs in te bedden. Daarnaast ontwikkelden wij een wetenschappelijk onderbouwde leerlijn die aangeeft vanaf welke leeftijd je het best verschillende eerstehulptechnieken kan aanleren. Leerlingen van het eerste leerjaar kan je bijvoorbeeld al leren hoe ze een brandwonde herkennen en moeten verzorgen.' Nog opmerkelijk: 75 procent van de respondenten wil het behalen van een rijbewijs koppelen aan het volgen van een EHBO-cursus.