Tot nog toe betaalde de ziekteverzekering de TAVI-ingreep (TAVI staat voor Transcatheter Aortic Valve Implantation) niet terug. Het Belgische Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg oordeelde immers op basis van de beschikbare gegevens dat de percutane hartklepinplanting niet veiliger en kosteneffectiever was dan de klassieke openhartoperatie, zo schrijft de Artsenkrant.

Dat leidde er enkele jaren geleden toe dat cardiochirurgen van het ZNA Middelheim de aortaklepprotheses dan maar op eigen kosten plaatsten. Ook collega's van Aalst, Leuven, Hasselt en Genk deden hetzelfde: ze betaalden de kleppen uit eigen zak of het ziekenhuis nam de kosten op zich. Zo maakten ze deze levensverlengende ingreep toch mogelijk bij patiënten die voor een klassieke ingreep niet in aanmerking kwamen: oudere, tamelijk kwetsbare personen of patiënten die wegens bestaande littekens niet meer operabel waren.

Bepaalde voorwaarden

Dat politieke statement van de cardiologen deed toen veel stof opwaaien, nadat Artsenkrant er mee uitpakte.

Maar nu heeft de overheid besloten om de ingreep toch terug te betalen, onder bepaalde voorwaarden. Zo mag de patiënt in kwestie geen andere aandoening hebben die zijn levensverwachting beperkt tot minder dan één jaar. En de ingreep moet worden uitgevoerd in een van de 13 erkende centra, waar een multidisciplinair team - bestaande uit meerdere interventie(cardiologen), een vaatchirurg en een geriater - de ingreep superviseert.

Wouter Colson, Artsenkrant

Tot nog toe betaalde de ziekteverzekering de TAVI-ingreep (TAVI staat voor Transcatheter Aortic Valve Implantation) niet terug. Het Belgische Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg oordeelde immers op basis van de beschikbare gegevens dat de percutane hartklepinplanting niet veiliger en kosteneffectiever was dan de klassieke openhartoperatie, zo schrijft de Artsenkrant. Dat leidde er enkele jaren geleden toe dat cardiochirurgen van het ZNA Middelheim de aortaklepprotheses dan maar op eigen kosten plaatsten. Ook collega's van Aalst, Leuven, Hasselt en Genk deden hetzelfde: ze betaalden de kleppen uit eigen zak of het ziekenhuis nam de kosten op zich. Zo maakten ze deze levensverlengende ingreep toch mogelijk bij patiënten die voor een klassieke ingreep niet in aanmerking kwamen: oudere, tamelijk kwetsbare personen of patiënten die wegens bestaande littekens niet meer operabel waren. Dat politieke statement van de cardiologen deed toen veel stof opwaaien, nadat Artsenkrant er mee uitpakte.Maar nu heeft de overheid besloten om de ingreep toch terug te betalen, onder bepaalde voorwaarden. Zo mag de patiënt in kwestie geen andere aandoening hebben die zijn levensverwachting beperkt tot minder dan één jaar. En de ingreep moet worden uitgevoerd in een van de 13 erkende centra, waar een multidisciplinair team - bestaande uit meerdere interventie(cardiologen), een vaatchirurg en een geriater - de ingreep superviseert. Wouter Colson, Artsenkrant