Er is een drama aan de gang onder de krokodillen langs de westkust van Costa Rica. Wetenschappers onderzochten de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de populatie. Ze waren ongerust omdat de geslachtsbepaling bij krokodillen afhankelijk is van de temperatuur: eieren die warm liggen produceren vrouwelijke dieren, eieren die minder warm liggen mannelijke. In het licht van de klimaatopwarming vreesde men voor een overtal aan vrouwen. Maar een recent rapport in Science wees op precies het tegenovergestelde: voor elke vrouwelijke krokodil zijn er nu vier mannelijke. Dat dreigt een ramp te worden.
...