Voorschriften voor geneesmiddelen zijn standaard nog drie maanden geldig

Tot nu toe bleven voorschriften voor geneesmiddelen onbeperkt geldig. Een patiënt kon vele maanden later nog altijd bij de apotheker langsgaan om een medicijn af te halen. Maar voor de terugbetaling gold dan weer een iets ingewikkeldere logica. De ziekteverzekering kwam enkel tussenbeide als het geneesmiddel aangeschaft werd vóór "het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum".

Vanaf 1 november worden de twee regelingen op elkaar afgestemd. De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt, wordt standaard op exact drie maanden gezet. Maar als een arts het noodzakelijk acht om een kortere of een langere geldigheidsduur te voorzien voor zijn patiënt, dan kan er nog altijd van die termijn worden afgeweken. De arts zal dat wel expliciet moeten aanduiden op het voorschrift. Bovendien zal de geldigheidsduur nooit meer dan één jaar kunnen bedragen.

Voor de terugbetaling van het geneesmiddel geldt dezelfde regeling. De standaardtermijn bedraagt drie maanden, tenzij de voorschrijvende arts anders heeft aangegeven. De nieuwe regeling geldt zowel voor de papieren als de voor elektronische voorschriften.

Verkoop van sigaretten aan minderjarigen verboden

De verkoop van tabaksproducten, zoals sigaretten, roltabak en e-sigaretten, aan minderjarigen is vanaf 1 november verboden. De leeftijdslimiet wordt zo opgetrokken van 16 naar 18 jaar.

Het verkoopsverbod zal niet onmiddellijk tot bijkomende controles leiden. 'Het is ook niet de bedoeling om verkopers meteen te sanctioneren. In eerste instantie zullen we vooral waarschuwingen geven', zegt Paul Van den Meerssche, het hoofd van de inspectiedienst. 'We verwachten wel dat de controles eenvoudiger zullen worden, omdat we met homogonere groepen zitten bij controles aan bijvoorbeeld secundaire scholen'.

België was een van de weinige Europese landen waar de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen nog werd toegelaten.

Voorschriften voor geneesmiddelen zijn standaard nog drie maanden geldigTot nu toe bleven voorschriften voor geneesmiddelen onbeperkt geldig. Een patiënt kon vele maanden later nog altijd bij de apotheker langsgaan om een medicijn af te halen. Maar voor de terugbetaling gold dan weer een iets ingewikkeldere logica. De ziekteverzekering kwam enkel tussenbeide als het geneesmiddel aangeschaft werd vóór "het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum". Vanaf 1 november worden de twee regelingen op elkaar afgestemd. De termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt, wordt standaard op exact drie maanden gezet. Maar als een arts het noodzakelijk acht om een kortere of een langere geldigheidsduur te voorzien voor zijn patiënt, dan kan er nog altijd van die termijn worden afgeweken. De arts zal dat wel expliciet moeten aanduiden op het voorschrift. Bovendien zal de geldigheidsduur nooit meer dan één jaar kunnen bedragen. Voor de terugbetaling van het geneesmiddel geldt dezelfde regeling. De standaardtermijn bedraagt drie maanden, tenzij de voorschrijvende arts anders heeft aangegeven. De nieuwe regeling geldt zowel voor de papieren als de voor elektronische voorschriften.Verkoop van sigaretten aan minderjarigen verbodenDe verkoop van tabaksproducten, zoals sigaretten, roltabak en e-sigaretten, aan minderjarigen is vanaf 1 november verboden. De leeftijdslimiet wordt zo opgetrokken van 16 naar 18 jaar.Het verkoopsverbod zal niet onmiddellijk tot bijkomende controles leiden. 'Het is ook niet de bedoeling om verkopers meteen te sanctioneren. In eerste instantie zullen we vooral waarschuwingen geven', zegt Paul Van den Meerssche, het hoofd van de inspectiedienst. 'We verwachten wel dat de controles eenvoudiger zullen worden, omdat we met homogonere groepen zitten bij controles aan bijvoorbeeld secundaire scholen'. België was een van de weinige Europese landen waar de verkoop van tabaksproducten aan minderjarigen nog werd toegelaten.