Het Antigifcentrum ontving in de periode 2010-2014 in totaal 37 oproepen in verband met de blootstelling aan energiedranken bij kinderen. In 12 gevallen vertoonden de kinderen symptomen. In 2014 liep het totale aantal oproepen op tot 12, tegenover 4 in 2013 en 8 in 2012. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Jean-Marc Nollet (Groen).

De Block waarschuwt er voor dat bij kinderen de vervanging van cola en andere frisdranken door energiedranken het dagelijks cafeïnegebruik gevoelig kan doen stijgen, hetgeen kan zorgen voor voorbijgaande gedragswijzigingen zoals agitatie, prikkelbaarheid, zenuwachtigheid of angst.

Geharmoniseerde aanpak binnen EU

De Hoge Gezondheidsraad beschouwt voor kinderen, pre-adolescenten inbegrepen, een maximale inname van 2,5 mg/kg/dag als een grenswaarde waarboven zich gedragswijzigingen kunnen voordoen. België heeft volgens de minister in het verleden op diverse fora aangedrongen op een geharmoniseerde aanpak binnen de EU.

'Ook in andere EU-lidstaten hebben nationale adviesorganen gewezen op mogelijke gevaren van een te hoge inname aan cafeïne en het steeds groter wordend gamma voedingsmiddelen waaraan cafeïne wordt toegevoegd. Bij gebrek aan maatregelen op Europees niveau en indien blijkt dat bijkomende acties nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen kan geopteerd worden om via nationale wetgeving naast de bestaande limiet van cafeïne in dranken, ook limieten op het gebruik in andere levensmiddelen vast te leggen.' (Belga/AVE)

Het Antigifcentrum ontving in de periode 2010-2014 in totaal 37 oproepen in verband met de blootstelling aan energiedranken bij kinderen. In 12 gevallen vertoonden de kinderen symptomen. In 2014 liep het totale aantal oproepen op tot 12, tegenover 4 in 2013 en 8 in 2012. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op een schriftelijke vraag van Jean-Marc Nollet (Groen).De Block waarschuwt er voor dat bij kinderen de vervanging van cola en andere frisdranken door energiedranken het dagelijks cafeïnegebruik gevoelig kan doen stijgen, hetgeen kan zorgen voor voorbijgaande gedragswijzigingen zoals agitatie, prikkelbaarheid, zenuwachtigheid of angst. De Hoge Gezondheidsraad beschouwt voor kinderen, pre-adolescenten inbegrepen, een maximale inname van 2,5 mg/kg/dag als een grenswaarde waarboven zich gedragswijzigingen kunnen voordoen. België heeft volgens de minister in het verleden op diverse fora aangedrongen op een geharmoniseerde aanpak binnen de EU. 'Ook in andere EU-lidstaten hebben nationale adviesorganen gewezen op mogelijke gevaren van een te hoge inname aan cafeïne en het steeds groter wordend gamma voedingsmiddelen waaraan cafeïne wordt toegevoegd. Bij gebrek aan maatregelen op Europees niveau en indien blijkt dat bijkomende acties nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen kan geopteerd worden om via nationale wetgeving naast de bestaande limiet van cafeïne in dranken, ook limieten op het gebruik in andere levensmiddelen vast te leggen.' (Belga/AVE)