In haar brief klaagt Reymen aan dat de patiënt vaak nog te veel moet ophoesten voor een borstreconstructie. Reymen liet zelf haar borsten preventief weghalen en op basis van eigen weefsel reconstrueren. Dat kost een vrouw 4.000 euro, en die kost wordt niet terugbetaald zonder hospitalisatieverzekering. Borstimplanataten daarentegen worden wel terugbetaald.

Minister De Block zegt in een reactie dat "de betrokken kwetsbare groep van patiënten inderdaad beschermd moet worden tegen oneigenlijke eisen inzake vergoeding via de zogenaamde esthetische supplementen bovenop honoraria en andere courante supplementen".

Referentiecentra

Maar, zo wijst de woordvoerster van De Block er op, "dit zit eigenlijk niet bij de minister, maar wel bij het Riziv". Het akkoord Medicomut 2013-2014 wilde waarborgen bekomen voor de evenredige beperking van de supplementen. "De chirurgen gingen daar niet mee akkoord. De minister bestelde daarop een studie bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Die stuurde ze vervolgens door naar het Riziv." De besprekingen zijn nog aan de gang.

Tot slot bekijkt De Block of "het uitvoeren van dergelijke toch complexe ingrepen niet beter beperkt zou worden tot referentiecentra, zodat niet alleen de kwaliteit beter kan geborgd worden maar ook de efficiëntie van het zorgtraject geoptimaliseerd, hetgeen een gunstig effect kan hebben op de kostenstructuur". (Belga/TE)

In haar brief klaagt Reymen aan dat de patiënt vaak nog te veel moet ophoesten voor een borstreconstructie. Reymen liet zelf haar borsten preventief weghalen en op basis van eigen weefsel reconstrueren. Dat kost een vrouw 4.000 euro, en die kost wordt niet terugbetaald zonder hospitalisatieverzekering. Borstimplanataten daarentegen worden wel terugbetaald. Minister De Block zegt in een reactie dat "de betrokken kwetsbare groep van patiënten inderdaad beschermd moet worden tegen oneigenlijke eisen inzake vergoeding via de zogenaamde esthetische supplementen bovenop honoraria en andere courante supplementen". Maar, zo wijst de woordvoerster van De Block er op, "dit zit eigenlijk niet bij de minister, maar wel bij het Riziv". Het akkoord Medicomut 2013-2014 wilde waarborgen bekomen voor de evenredige beperking van de supplementen. "De chirurgen gingen daar niet mee akkoord. De minister bestelde daarop een studie bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Die stuurde ze vervolgens door naar het Riziv." De besprekingen zijn nog aan de gang. Tot slot bekijkt De Block of "het uitvoeren van dergelijke toch complexe ingrepen niet beter beperkt zou worden tot referentiecentra, zodat niet alleen de kwaliteit beter kan geborgd worden maar ook de efficiëntie van het zorgtraject geoptimaliseerd, hetgeen een gunstig effect kan hebben op de kostenstructuur". (Belga/TE)