Wie bepaalde geneesmiddelen moet nemen, loopt een extra risico tijdens deze uitzonderlijk warme dagen. Schoolvoorbeeld zijn plaspillen en geneesmiddelen die genomen worden bij een verminderde nierfunctie. Zorgen voor voldoende vocht is, zeker voor die patiënten, de grote boodschap.

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) wil dan ook dat er extra aandacht gaat, niet alleen naar de gekende risicogroepen zoals kinderen, bejaarden en chronisch zieken maar ook naar patiënten met hartlijden, diabetes, aandoeningen van de luchtwegen, ernstige mentale stoornissen, patiënten die slecht werkende nieren hebben of die lijden aan de ziekte van Parkinson.

Extra drinken

De grote warmte verstoort de water- en zouthuishouding in ons lichaam. Mensen die al geneesmiddelen nemen om vocht af te drijven, lopen dus een verhoogd risico op uitdroging. Een andere, vaak vergeten, groep zijn patiënten die medicatie gebruiken voor ernstige psychische aandoeningen zoals lithium. Ook die moeten extra aangespoord worden om meer te drinken.

Verminderen of soms zelfs even stoppen

Bepaalde geneesmiddelen maken de effecten van de hitte nog erger. Voorbeeld daarvan zijn antihypertensiva (pillen tegen een hoge bloeddruk). Maar ook bepaalde migrainemiddelen en zelfs middelen tegen allergie kunnen bij warmte voor ernstige en ongewenste symptomen zorgen. Het BCFI raadt dan ook aan om bij risicopersonen en risicomedicatie de medicatielijst samen met de apotheker of de arts even te overlopen. Soms is het nodig om bij dagenlange warmte de dosis tijdelijk te verminderen of zelfs even te stoppen met de behandeling.

En nog even ter zijde: de geneesmiddelen zelf zijn ook niet altijd warmtebestendig. Dat zetpillen een kleverige, onbruikbare brij worden bij warmte hoeft geen uitleg.

Symptomen waar men in deze warmte bijzondere aandacht voor moet hebben zijn:

Hoofdpijn

Misselijkheid

Concentratieverlies

Spierkrampen

Diarree

Duizeligheid

Flauwte

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) wil dan ook dat er extra aandacht gaat, niet alleen naar de gekende risicogroepen zoals kinderen, bejaarden en chronisch zieken maar ook naar patiënten met hartlijden, diabetes, aandoeningen van de luchtwegen, ernstige mentale stoornissen, patiënten die slecht werkende nieren hebben of die lijden aan de ziekte van Parkinson. De grote warmte verstoort de water- en zouthuishouding in ons lichaam. Mensen die al geneesmiddelen nemen om vocht af te drijven, lopen dus een verhoogd risico op uitdroging. Een andere, vaak vergeten, groep zijn patiënten die medicatie gebruiken voor ernstige psychische aandoeningen zoals lithium. Ook die moeten extra aangespoord worden om meer te drinken.Bepaalde geneesmiddelen maken de effecten van de hitte nog erger. Voorbeeld daarvan zijn antihypertensiva (pillen tegen een hoge bloeddruk). Maar ook bepaalde migrainemiddelen en zelfs middelen tegen allergie kunnen bij warmte voor ernstige en ongewenste symptomen zorgen. Het BCFI raadt dan ook aan om bij risicopersonen en risicomedicatie de medicatielijst samen met de apotheker of de arts even te overlopen. Soms is het nodig om bij dagenlange warmte de dosis tijdelijk te verminderen of zelfs even te stoppen met de behandeling.En nog even ter zijde: de geneesmiddelen zelf zijn ook niet altijd warmtebestendig. Dat zetpillen een kleverige, onbruikbare brij worden bij warmte hoeft geen uitleg.