- Chloorpyrifos is een pesticide dat momenteel in de VS en de EU ter discussie staat omdat het in verband wordt gebracht met ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen.
...