Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteit (CM). Medicatie mag niet de eerste en enige oplossing zijn, stelt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Negenendertig procent van de CM-leden die in een woonzorgcentrum verblijven, nam in 2016 gedurende minstens dertig dagen een antidepressivum. Dat is nauwelijks een verbetering tegenover eerdere studies. 'Dat is verrassend, want sinds 1 april 2015 worden geneesmiddelen in woonzorgcentra per eenheid aangerekend, niet meer per volledige doos maar per pilletje. De maatregel had als bedoeling om overgebruik van medicatie tegen te gaan', aldus de CM. Meer dan de helft van de bewoners die een antidepressivum gebruiken, krijgt een antidepressivum dat eigenlijk niet aanbevolen wordt voor ouderen. Het gaat om geneesmiddelen die voor deze leeftijdscategorie niet aanbevolen worden, hinderlijke bijwerkingen hebben of eerder voor andere ziektes voorgeschreven worden.

Van zodra iemand wordt opgenomen in een woonzorgcentrum stijgt de kans op gebruik van antidepressiva met 18 procent. Bewoners van woonzorgcentra gebruiken ook meer antidepressiva dan ouderen met een gelijkaardig zorgprofiel die nog thuis wonen, respectievelijk 46 tegenover 32 procent.

Alarmerende cijfers

Ook het gebruik aan antipsychotica bij ouderen is voor de CM zorgwekkend. Negentien procent van de rusthuisbewoners gebruikt antipsychotica. Van zodra iemand in een woonzorgcentrum opgenomen wordt, stijgt het verbruik van antipsychotica met bijna 40 procent. De CM spreekt van 'alarmerende' cijfers.

'Dat het anders kan, bewijzen de grote verschillen tussen de woonzorgcentra. Er zijn woonzorgcentra waar 46 procent antidepressiva gebruikt, in de best scorende woonzorgcentra is dat slechts 12 procent. Zij zetten bijvoorbeeld in op intens overleg tussen behandelende artsen, personeel, bewoners en hun familie. In woonzorgcentra moet de focus veel meer richting kwaliteit van leven vanuit waardegedreven zorg gaan', vindt de CM. 'Om bewoners een gelukkige oude dag te bezorgen, moeten we veel meer inzetten op preventie. Als samenleving is het onze plicht om te investeren in ouderenzorg en onze zorgorganisatie zo in te richten dat bewoners zich thuis voelen en gewaardeerd weten. Alleen op die manier kunnen we het gebruik van antidepressiva en antipsychotica naar beneden krijgen', aldus CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteit (CM). Medicatie mag niet de eerste en enige oplossing zijn, stelt CM-voorzitter Luc Van Gorp.Negenendertig procent van de CM-leden die in een woonzorgcentrum verblijven, nam in 2016 gedurende minstens dertig dagen een antidepressivum. Dat is nauwelijks een verbetering tegenover eerdere studies. 'Dat is verrassend, want sinds 1 april 2015 worden geneesmiddelen in woonzorgcentra per eenheid aangerekend, niet meer per volledige doos maar per pilletje. De maatregel had als bedoeling om overgebruik van medicatie tegen te gaan', aldus de CM. Meer dan de helft van de bewoners die een antidepressivum gebruiken, krijgt een antidepressivum dat eigenlijk niet aanbevolen wordt voor ouderen. Het gaat om geneesmiddelen die voor deze leeftijdscategorie niet aanbevolen worden, hinderlijke bijwerkingen hebben of eerder voor andere ziektes voorgeschreven worden. Van zodra iemand wordt opgenomen in een woonzorgcentrum stijgt de kans op gebruik van antidepressiva met 18 procent. Bewoners van woonzorgcentra gebruiken ook meer antidepressiva dan ouderen met een gelijkaardig zorgprofiel die nog thuis wonen, respectievelijk 46 tegenover 32 procent. Ook het gebruik aan antipsychotica bij ouderen is voor de CM zorgwekkend. Negentien procent van de rusthuisbewoners gebruikt antipsychotica. Van zodra iemand in een woonzorgcentrum opgenomen wordt, stijgt het verbruik van antipsychotica met bijna 40 procent. De CM spreekt van 'alarmerende' cijfers. 'Dat het anders kan, bewijzen de grote verschillen tussen de woonzorgcentra. Er zijn woonzorgcentra waar 46 procent antidepressiva gebruikt, in de best scorende woonzorgcentra is dat slechts 12 procent. Zij zetten bijvoorbeeld in op intens overleg tussen behandelende artsen, personeel, bewoners en hun familie. In woonzorgcentra moet de focus veel meer richting kwaliteit van leven vanuit waardegedreven zorg gaan', vindt de CM. 'Om bewoners een gelukkige oude dag te bezorgen, moeten we veel meer inzetten op preventie. Als samenleving is het onze plicht om te investeren in ouderenzorg en onze zorgorganisatie zo in te richten dat bewoners zich thuis voelen en gewaardeerd weten. Alleen op die manier kunnen we het gebruik van antidepressiva en antipsychotica naar beneden krijgen', aldus CM-voorzitter Luc Van Gorp.