Bij een beroerte (cerebrovasculair accident of CVA) sterft een deel van de hersenen af door onvoldoende bloed- en dus zuurstoftoevoer. Dat kan gebeuren door een geleidelijk dichtslibben van een bloedvat, door een klonter of door een scheur in een bloedvat dat bloed naar de hersenen voert. Hersencellen zijn zeer gevoelig voor zuurstofgebrek. Als er een probleem is met de bloedtoevoer naar de hersenen, komt de zuurstofvoorziening en de werki...

Bij een beroerte (cerebrovasculair accident of CVA) sterft een deel van de hersenen af door onvoldoende bloed- en dus zuurstoftoevoer. Dat kan gebeuren door een geleidelijk dichtslibben van een bloedvat, door een klonter of door een scheur in een bloedvat dat bloed naar de hersenen voert. Hersencellen zijn zeer gevoelig voor zuurstofgebrek. Als er een probleem is met de bloedtoevoer naar de hersenen, komt de zuurstofvoorziening en de werking van een deel van de hersenen in het gedrang. Een slachtoffer van een beroerte heeft dringend medische zorgen nodig. De symptomen van een beroerte zijn afhankelijk van de plaats en de grootte van het deel van de hersenen dat getroffen wordt. - Stoornissen in het bewustzijn (bewusteloosheid, slaperigheid, verwarring...) - Duizeligheid en braakneigingen - Eenzijdige verlammingsverschijnselen (bijvoorbeeld één arm of been) - Hoofdpijn - Verminderd zicht en/of gehoor - Scheve mond en moeite met spreken of slikken De FAST-test kan je vermoeden van een beroerte bevestigen. - Face (gezicht): vraag om te lachen of de tanden te laten zien. Staat de mond scheef of hangt één mondhoek naar beneden? - Arm: vraag om beide armen tegelijkertijd voor zich uit te strekken met de handpalmen naar boven. Blijven de armen op gelijke hoogte? - Speech (spraak): spreekt hij onduidelijker of kan hij niet op zijn woorden komen? Vraag het aan het slachtoffer zelf of aan omstanders die hem kennen. - Time (tijd): probeer te achterhalen wanneer de klachten begonnen zijn. - Alarmeer de hulpdiensten via 112. - Houd het slachtoffer zo rustig mogelijk. - Help hem om een comfortabele houding aan te nemen (bijvoorbeeld zittend of half zittend). - Ondersteun hem zodat hij niet kan vallen. - Geef geen eten of drinken: de kans bestaat dat het slachtoffer zich verslikt. - Blijf rustig tegen het slachtoffer praten. Houd er rekening mee dat hij zelf vaak moeilijk of niet kan praten en angstig kan zijn.