"Op dit moment is er een acuut probleem om een neuroloog te vinden voor openstaande vacatures", stellen voorzitter Erwig Van Buggenhout en secretaris Ludo Vanopdenbosch in naam van de vereniging in Artsenkrant. "Er zijn nu naar schatting 250 tot 300 neurologen in Vlaanderen. Wij hebben weet van zeker 40 vacatures die niet ingevuld geraken. Jaarlijks worden er maar acht à tien nieuwe Vlaamse neurologen erkend." Ook in Franstalig België is er sprake van een tekort, al is dat wel kleiner dan in Vlaanderen.

Voortdurende bijscholing

Naast de klassieke demografische evolutie van de populatie neurologen - vergrijzing en vervrouwelijking - zijn er echter meer fundamentele problemen, stippen de neurologen aan. "Het beroep van neuroloog is steeds erg belastend geweest, met een zware theoretische opleiding en snelle evoluties in de neurowetenschap waardoor intense bijscholing continu nodig is. Er worden moeilijke diagnoses gesteld met zware consequenties en veel nood aan opvang van de patiënt en diens familie. De belasting van de neuroloog neemt steeds toe. Door de vergrijzing van de bevolking, meer chronische pathologie, meer patiënten met dementie, maar ook door meer therapeutische opties - bijvoorbeeld bij multiple sclerose en beroerte - wordt de neuroloog overvraagd. De wachtdiensten zijn zwaar, met hersenschuddingen, epilepsieaanvallen en acute beroertebehandelingen." De neurologie is ook nog steeds financieel ondergewaardeerd, luidt het. En de administratieve overlast neemt gestaag toe.

Beroep steeds minder aantrekkelijk

Het beroep van neuroloog wordt steeds minder aantrekkelijk, besluit de beroepsvereniging. "Kleinere ziekenhuizen vinden daardoor nagenoeg geen nieuwe neurologen meer; headhunters zijn actief om neurologen te zoeken; Oost-Europese Nederlands-onkundige neurologen komen druppelsgewijs deze plaatsen invullen. Wij vragen een initiatief van de overheid om deze probleemsituatie aan te pakken."

Veerle Caerels (Artsenkrant)

"Op dit moment is er een acuut probleem om een neuroloog te vinden voor openstaande vacatures", stellen voorzitter Erwig Van Buggenhout en secretaris Ludo Vanopdenbosch in naam van de vereniging in Artsenkrant. "Er zijn nu naar schatting 250 tot 300 neurologen in Vlaanderen. Wij hebben weet van zeker 40 vacatures die niet ingevuld geraken. Jaarlijks worden er maar acht à tien nieuwe Vlaamse neurologen erkend." Ook in Franstalig België is er sprake van een tekort, al is dat wel kleiner dan in Vlaanderen.Naast de klassieke demografische evolutie van de populatie neurologen - vergrijzing en vervrouwelijking - zijn er echter meer fundamentele problemen, stippen de neurologen aan. "Het beroep van neuroloog is steeds erg belastend geweest, met een zware theoretische opleiding en snelle evoluties in de neurowetenschap waardoor intense bijscholing continu nodig is. Er worden moeilijke diagnoses gesteld met zware consequenties en veel nood aan opvang van de patiënt en diens familie. De belasting van de neuroloog neemt steeds toe. Door de vergrijzing van de bevolking, meer chronische pathologie, meer patiënten met dementie, maar ook door meer therapeutische opties - bijvoorbeeld bij multiple sclerose en beroerte - wordt de neuroloog overvraagd. De wachtdiensten zijn zwaar, met hersenschuddingen, epilepsieaanvallen en acute beroertebehandelingen." De neurologie is ook nog steeds financieel ondergewaardeerd, luidt het. En de administratieve overlast neemt gestaag toe.Het beroep van neuroloog wordt steeds minder aantrekkelijk, besluit de beroepsvereniging. "Kleinere ziekenhuizen vinden daardoor nagenoeg geen nieuwe neurologen meer; headhunters zijn actief om neurologen te zoeken; Oost-Europese Nederlands-onkundige neurologen komen druppelsgewijs deze plaatsen invullen. Wij vragen een initiatief van de overheid om deze probleemsituatie aan te pakken."Veerle Caerels (Artsenkrant)