De helft van de babyvoeding met rijst in de EU bevat nog altijd meer arseen dan toegelaten. Het gaat om kleine dosissen die via de rijstplant in de voeding zijn terechtgekomen, maar ze vormen nog altijd een gezondheidsrisico, zegt Andrew Meharg, hoogleraar Plant- en Bodemwetenschappen aan de Queen's University in Belfast in het vakblad Plos One.

Zuivelintolerantie

Met zijn team van het Instituut voor Globale Voedselveiligheid onderzocht hij urinestalen van twee groepen baby's. De ene groep kreeg borstvoeding, de andere gewone babyvoeding.

Bij de tweede groep vonden ze hogere concentraties arsenicum, vooral bij de baby's die voeding met rijst hadden gegeten. Die voeding worden onder meer aangeprezen voor baby's met zuivelintolerantie.

Kinderen tot vijf jaar zijn extra kwetsbaar omdat ze drie keer meer eten dan volwassenen in verhouding tot hun lichaamsgewicht.

"Dit onderzoek toont rechtstreeks aan dat baby's worden blootgesteld aan illegale hoeveelheden arsenicum, ondanks de EU-regulering die dit gezondheidsrisico specifiek aanpakt. Baby's zijn bijzonder kwetsbaar voor de schadelijke effecten van arsenicum. Het kan de gezonde ontwikkeling van de groei, het IQ en het immuunsysteem belemmeren - om er maar enkele te noemen."

Begin vorig jaar legde de Europese Unie vast hoeveel anorganisch arseen babyvoeding mag bevatten.

De onderzoekers namen daarom ook de babyvoeding zelf onder de loep. Ze stelden vast dat de arseenconcentraties in sommige producten zelfs nog zijn toegenomen sinds de richtlijn van kracht werd.

Belangrijk voor menselijk lichaam

Arseen is een stof die een belangrijke rol speelt bij heel wat chemische reacties in het menselijk lichaam. Maar veel arseen heeft het lichaam niet nodig.

Te veel arseen is kankerverwekkend, hoge dosissen kunnen zelfs dodelijk zijn. Anorganisch arseen is de schadelijkste vorm.

Rijst bevat tien keer meer anorganisch arseen dan andere voedingsproducten.

Kinderen tot vijf jaar zijn extra kwetsbaar omdat ze drie keer meer eten dan volwassenen in verhouding tot hun lichaamsgewicht. Dat betekent dat ze drie keer meer worden blootgesteld aan anorganisch arseen. (IPS)

De helft van de babyvoeding met rijst in de EU bevat nog altijd meer arseen dan toegelaten. Het gaat om kleine dosissen die via de rijstplant in de voeding zijn terechtgekomen, maar ze vormen nog altijd een gezondheidsrisico, zegt Andrew Meharg, hoogleraar Plant- en Bodemwetenschappen aan de Queen's University in Belfast in het vakblad Plos One.Met zijn team van het Instituut voor Globale Voedselveiligheid onderzocht hij urinestalen van twee groepen baby's. De ene groep kreeg borstvoeding, de andere gewone babyvoeding.Bij de tweede groep vonden ze hogere concentraties arsenicum, vooral bij de baby's die voeding met rijst hadden gegeten. Die voeding worden onder meer aangeprezen voor baby's met zuivelintolerantie."Dit onderzoek toont rechtstreeks aan dat baby's worden blootgesteld aan illegale hoeveelheden arsenicum, ondanks de EU-regulering die dit gezondheidsrisico specifiek aanpakt. Baby's zijn bijzonder kwetsbaar voor de schadelijke effecten van arsenicum. Het kan de gezonde ontwikkeling van de groei, het IQ en het immuunsysteem belemmeren - om er maar enkele te noemen."Begin vorig jaar legde de Europese Unie vast hoeveel anorganisch arseen babyvoeding mag bevatten.De onderzoekers namen daarom ook de babyvoeding zelf onder de loep. Ze stelden vast dat de arseenconcentraties in sommige producten zelfs nog zijn toegenomen sinds de richtlijn van kracht werd.Arseen is een stof die een belangrijke rol speelt bij heel wat chemische reacties in het menselijk lichaam. Maar veel arseen heeft het lichaam niet nodig.Te veel arseen is kankerverwekkend, hoge dosissen kunnen zelfs dodelijk zijn. Anorganisch arseen is de schadelijkste vorm.Rijst bevat tien keer meer anorganisch arseen dan andere voedingsproducten.Kinderen tot vijf jaar zijn extra kwetsbaar omdat ze drie keer meer eten dan volwassenen in verhouding tot hun lichaamsgewicht. Dat betekent dat ze drie keer meer worden blootgesteld aan anorganisch arseen. (IPS)