Geneesmiddelen zijn bij het Antigifcentrum verantwoordelijk voor de helft van de oproepen. Naast toxicomanie en suïcidepogingen gaat het om therapeutische vergissingen (zowat een derde van de oproepen voor geneesmiddelen): overdosering, gebruik van een verkeerd product, onverwachte nevenwerkingen, verkeerde toedieningswijze, interactie met andere producten (andere geneesmiddelen, voeding, alcohol...), inname van vervallen geneesmiddelen, enz.
...