Uit het jaarverslag van Dokters van de Wereld blijkt dat 66 procent van de meest kwetsbare groep in België geen toegang heeft tot de juiste zorg. De organisatie dringt aan bij de overheden om werk te maken van een aangepast zorgaanbod.

Belangrijke oorzaken van dit hoge cijfer zijn onder meer het complexe Belgische systeem met administratieve drempels, de ingewikkelde procedures, te veel formaliteiten, de taal- en cultuurbarrières en de kostprijs.

Dokters van de Wereld vraagt de overheden werk te maken van een universele ziekteverzekering en een zorgaanbod specifiek gericht op kwetsbare bevolkingsgroepen. Met een totaal van 19.516 consultaties zag Dokters van de Wereld haar capaciteit stijgen met 34 procent.

Vervrouwelijking

"In 2012 was een derde van onze patiënten een vrouw", zegt Stéphane Heymans, coördinator Belgische Projecten bij Dokters van de Wereld. "Deze vervrouwelijking was het meest flagrant bij het winterplan voor daklozen."

Daarnaast is er sprake van een stijgend aandeel 'gewone' Belgen en EU-burgers: dit jaar steeg het aantal patiënten met de Belgische nationaliteit met 25 procent.

Het is ook slecht gesteld met de mentale en fysieke gezondheid van deze populatie. Drie kwart van de patiënten zegt er fysiek of mentaal slecht of zeer slecht aan toe te zijn. Ter vergelijking: het Belgische gemiddelde schommelt rond de 23 procent.

Kwart van Roma-vrouwen geconfronteerd met zorgweigering

Binnen de groter wordende groep kwetsbare mensen in België, vestigt Dokters van de Wereld bijzondere aandacht op de Roma-bevolking: slechts 13 procent van de Roma-kinderen wordt op een correcte manier gevaccineerd. Een kwart van de Roma-vrouwen werd al eens geconfronteerd met een medische zorgweigering in België, blijkt uit een steekproef van Dokters van de Wereld. (Belga/AVE)

Uit het jaarverslag van Dokters van de Wereld blijkt dat 66 procent van de meest kwetsbare groep in België geen toegang heeft tot de juiste zorg. De organisatie dringt aan bij de overheden om werk te maken van een aangepast zorgaanbod. Belangrijke oorzaken van dit hoge cijfer zijn onder meer het complexe Belgische systeem met administratieve drempels, de ingewikkelde procedures, te veel formaliteiten, de taal- en cultuurbarrières en de kostprijs. Dokters van de Wereld vraagt de overheden werk te maken van een universele ziekteverzekering en een zorgaanbod specifiek gericht op kwetsbare bevolkingsgroepen. Met een totaal van 19.516 consultaties zag Dokters van de Wereld haar capaciteit stijgen met 34 procent. Vervrouwelijking"In 2012 was een derde van onze patiënten een vrouw", zegt Stéphane Heymans, coördinator Belgische Projecten bij Dokters van de Wereld. "Deze vervrouwelijking was het meest flagrant bij het winterplan voor daklozen." Daarnaast is er sprake van een stijgend aandeel 'gewone' Belgen en EU-burgers: dit jaar steeg het aantal patiënten met de Belgische nationaliteit met 25 procent. Het is ook slecht gesteld met de mentale en fysieke gezondheid van deze populatie. Drie kwart van de patiënten zegt er fysiek of mentaal slecht of zeer slecht aan toe te zijn. Ter vergelijking: het Belgische gemiddelde schommelt rond de 23 procent. Kwart van Roma-vrouwen geconfronteerd met zorgweigeringBinnen de groter wordende groep kwetsbare mensen in België, vestigt Dokters van de Wereld bijzondere aandacht op de Roma-bevolking: slechts 13 procent van de Roma-kinderen wordt op een correcte manier gevaccineerd. Een kwart van de Roma-vrouwen werd al eens geconfronteerd met een medische zorgweigering in België, blijkt uit een steekproef van Dokters van de Wereld. (Belga/AVE)