Het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk door ziekte is de afgelopen tien jaar alleen maar gestegen. In 2010 waren het er in een doorsnee bedrijf nog gemiddeld 3 per 100 werknemers, intussen zijn het er al 5. In totaal waren in juni vorig jaar zeker bijna 459.000 werknemers en zelfstandigen langer dan één jaar ziek. De coronacrisis dreigt die situatie nog te verergeren, vreest de federale regering. De regering maakt daarom 5,5 miljoen euro vrij om het mentaal welzijn van werknemers, zelfstandigen en federaal ambtenaren te verbeteren.

Het gaat om een gemeenschappelijk project van alle bevoegde ministers, met name minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) , minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit), dat uiteindelijk moet uitmonden in een federaal plan voor mentale veerkracht op het werk. Dat plan zal gemeenschappelijke maatregelen voor de hele werkende bevolking omvatten, aangevuld met maatwerk, en moet in 2022 klaar zijn. Voor zelfstandigen komen er bijvoorbeeld specifieke maatregelen, zegt Clarinval. 'Vaak ligt het niet in de aard van de zelfstandige om dergelijke hulp uit zichzelf te gaan zoeken. Dit actieplan kan hen het nodige duwtje in de rug geven.'

Omdat het echter om een acuut probleem gaat, wil de regering niet wachten om actie te ondernemen, zegt minister Dermagne. Daarom komt er dit jaar nog een sensibiliseringscampagne. Die zal onder meer de federale opsporingstool voor burn-out onder de aandacht brengen en mensen informeren over concrete hulpmiddelen.

Preventie

Daarnaast gaat 4,5 miljoen euro naar preventiemaatregelen, zodat wie risico loopt om uit te vallen door ziekte snel en effectief begeleid kan worden. Minister De Sutter denkt bijvoorbeeld aan ondersteuning voor telewerkende werknemers en ambtenaren. 'Ondanks de goede organisatie ervan door tal van werkgevers zorgt dat voor veel mensen voor een hoop extra stress en dat kan leiden tot motivatieverlies, isolement en zelfs burn-outs. Als we verwachten van iedereen dat ze van thuis uit werken, dan is het aan ons om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.'

Dat wordt ook in de toekomst belangrijk, zegt ze, omdat enkele dagen telewerk per week voor veel werkenden wellicht geen uitzondering meer zal zijn. 'Door echt iedereen mee te nemen in de acties, willen we met dit plan een verschil maken', zegt minister Vandenbroucke. 'Met dit plan zullen we beter opgewassen zijn tegen de soms stressvolle omstandigheden die mensen tijdens deze pandemie ervaren.'

Het aantal mensen dat langdurig afwezig blijft van het werk door ziekte is de afgelopen tien jaar alleen maar gestegen. In 2010 waren het er in een doorsnee bedrijf nog gemiddeld 3 per 100 werknemers, intussen zijn het er al 5. In totaal waren in juni vorig jaar zeker bijna 459.000 werknemers en zelfstandigen langer dan één jaar ziek. De coronacrisis dreigt die situatie nog te verergeren, vreest de federale regering. De regering maakt daarom 5,5 miljoen euro vrij om het mentaal welzijn van werknemers, zelfstandigen en federaal ambtenaren te verbeteren. Het gaat om een gemeenschappelijk project van alle bevoegde ministers, met name minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) , minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit), dat uiteindelijk moet uitmonden in een federaal plan voor mentale veerkracht op het werk. Dat plan zal gemeenschappelijke maatregelen voor de hele werkende bevolking omvatten, aangevuld met maatwerk, en moet in 2022 klaar zijn. Voor zelfstandigen komen er bijvoorbeeld specifieke maatregelen, zegt Clarinval. 'Vaak ligt het niet in de aard van de zelfstandige om dergelijke hulp uit zichzelf te gaan zoeken. Dit actieplan kan hen het nodige duwtje in de rug geven.' Omdat het echter om een acuut probleem gaat, wil de regering niet wachten om actie te ondernemen, zegt minister Dermagne. Daarom komt er dit jaar nog een sensibiliseringscampagne. Die zal onder meer de federale opsporingstool voor burn-out onder de aandacht brengen en mensen informeren over concrete hulpmiddelen. Daarnaast gaat 4,5 miljoen euro naar preventiemaatregelen, zodat wie risico loopt om uit te vallen door ziekte snel en effectief begeleid kan worden. Minister De Sutter denkt bijvoorbeeld aan ondersteuning voor telewerkende werknemers en ambtenaren. 'Ondanks de goede organisatie ervan door tal van werkgevers zorgt dat voor veel mensen voor een hoop extra stress en dat kan leiden tot motivatieverlies, isolement en zelfs burn-outs. Als we verwachten van iedereen dat ze van thuis uit werken, dan is het aan ons om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen.' Dat wordt ook in de toekomst belangrijk, zegt ze, omdat enkele dagen telewerk per week voor veel werkenden wellicht geen uitzondering meer zal zijn. 'Door echt iedereen mee te nemen in de acties, willen we met dit plan een verschil maken', zegt minister Vandenbroucke. 'Met dit plan zullen we beter opgewassen zijn tegen de soms stressvolle omstandigheden die mensen tijdens deze pandemie ervaren.'