Dat blijkt uit een nieuw rekenmodel van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, waarover de kranten van Mediahuis berichten.

Vroeger kon de overheid alleen algemene informatie geven over mogelijke gezondheidseffecten van magnetische velden gegenereerd door hoogspanningslijnen, nu kan men ook concreet berekenen hóe groot die magnetische velden zijn. En door die informatie te combineren met andere gegevens, werd duidelijk hoeveel mensen te dicht bij een hoogspanningslijn wonen om goed te zijn.

Enkele meters opschuiven

Bovendien wil Vlaanderen die info in de toekomst gebruiken bij het plannen van nieuwe woonbuurten, sportterreinen of jeugdverblijven. "Zo kan je bepalen welk scenario het minste blootstelling veroorzaakt", zegt men bij LNE. Want door een sportveld een paar meter op te schuiven, kan het risico in de buurt al gevoelig afnemen. Op aanvraag kan je bovendien laten berekenen hoe groot de straling is in de buurt van je bouwgrond of huis.

Maar hoe gevaarlijk is wonen onder of nabij een hoogspanningslijn nu eigenlijk? Bij de Vlaamse overheid wordt volgens de kranten beklemtoond dat "geen effecten zijn aangetoond. Na meer dan 30 jaar onderzoek hebben wetenschappers ook nog altijd geen sluitend bewijs dat magnetische velden bij kinderen leukemie kunnen veroorzaken".

(Belga/RR)

Dat blijkt uit een nieuw rekenmodel van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, waarover de kranten van Mediahuis berichten.Vroeger kon de overheid alleen algemene informatie geven over mogelijke gezondheidseffecten van magnetische velden gegenereerd door hoogspanningslijnen, nu kan men ook concreet berekenen hóe groot die magnetische velden zijn. En door die informatie te combineren met andere gegevens, werd duidelijk hoeveel mensen te dicht bij een hoogspanningslijn wonen om goed te zijn. Bovendien wil Vlaanderen die info in de toekomst gebruiken bij het plannen van nieuwe woonbuurten, sportterreinen of jeugdverblijven. "Zo kan je bepalen welk scenario het minste blootstelling veroorzaakt", zegt men bij LNE. Want door een sportveld een paar meter op te schuiven, kan het risico in de buurt al gevoelig afnemen. Op aanvraag kan je bovendien laten berekenen hoe groot de straling is in de buurt van je bouwgrond of huis.Maar hoe gevaarlijk is wonen onder of nabij een hoogspanningslijn nu eigenlijk? Bij de Vlaamse overheid wordt volgens de kranten beklemtoond dat "geen effecten zijn aangetoond. Na meer dan 30 jaar onderzoek hebben wetenschappers ook nog altijd geen sluitend bewijs dat magnetische velden bij kinderen leukemie kunnen veroorzaken".(Belga/RR)