De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten

Marieke van Delft en Reinder Storm

I.s.m. de Koninklijke Bibliotheek en het Allard Pierson Museum Uitgeverij Lannoo, Tielt 2019

400 blz., ? 59 ISBN 978 94 014 5907 5

Rechtsboven: Lucas Jansz Waghenaer, Beschrijvinghe der landen ende zee-custen [etc.], 1589. Waghenaer kwam uit Enkhuizen en kende het belang van goede zee- en kustkaarten. Hij stelde daarom de Thresoor der zeevaert samen, waaruit deze kaart komt. In deze periode namen de handelsbelangen van Amsterdam in de Baltische Zee spectaculair toe: de moedernegotie. Tot in detail zijn de zeegeulen en zandbanken aangegeven. Bij Texel staan twee ankertjes: daarvandaan vertrokken de meeste kustvaarders. (Kon. Bibliotheek)
Lodovico Guicciardini, Frisiae occidentalis typus (kaart van West-Friesland), 1582. Guicciardini was als jonge edelman naar Antwerpen in de leer gestuurd. Het beviel hem kennelijk, want hij keerde niet terug. Van hem is de eerste volledige beschrijving van de Nederlanden, veel vertaald en veel herdrukt. (Kon. Bibliotheek)