In de bijdrage 'het gevecht om Algerije' (G-Geschiedenis 'Het Vreemdelingenlegioen') geeft uw redacteur Andreas Esschen een vergissing ten beste die 'over de schreef' gaat. Het is onjuist dat Algerije een Fr...

In de bijdrage 'het gevecht om Algerije' (G-Geschiedenis 'Het Vreemdelingenlegioen') geeft uw redacteur Andreas Esschen een vergissing ten beste die 'over de schreef' gaat. Het is onjuist dat Algerije een Franse kolonie was. De Fransen hadden Algerije geannexeerd, beschouwden dit als Frans grondgebied en de inwoners als Fransen. Het enige onderscheid tussen Algerijnse Fransen en overige Fransen was het verschil in politieke en burgerlijke rechten. De autochtone 'Algerijnse' Fransen hadden zelfs zetels in het Franse parlement. Omdat ze daar minder rechten hadden dan hun 'Franse' collega's, ontstond verzet, waarnaast de 'Franse' Fransen protesteerden tegen het Algerijnse onafhankelijkheidsstreven. De leider van dit 'Franse' verzet was de fameuze generaal Salan. Het liep uit op een burgeroorlog, waarin Fransen in Algerije zich gewapenderhand verzetten tegen hun eigen democratische overheid. Enige studie vanwege de redacteur in kwestie zou ons deze kwakkel bespaard hebben. Zulke dingen ontsieren uw vrij voortreffelijk blad.