Overschakelen op landbouw: het lijkt voor jager-verzamelaars niet echt voordelig. Onderzoek bij de Agta, die nog als jagers-verzamelaars leven in het noorden van de Filipijnen, wees uit dat beginnende landbouwers gemiddeld tien uur per week meer werken. ...

Overschakelen op landbouw: het lijkt voor jager-verzamelaars niet echt voordelig. Onderzoek bij de Agta, die nog als jagers-verzamelaars leven in het noorden van de Filipijnen, wees uit dat beginnende landbouwers gemiddeld tien uur per week meer werken. Vooral vrouwen in de stam krijgen een grotere werklast. Volgens Nature Human Behaviour wordt de tijd gehalveerd die ze hebben voor ontspannende activiteiten. Landbouw zou de voortplantingscapaciteit van de mens beduidend verhoogd hebben, maar dat is ten koste gegaan van zijn persoonlijke comfort. Landbouw ligt ook aan de basis van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In jager-verzamelaarsgemeenschappen bestonden geen echte hiërarchische verhoudingen. Dat wordt bevestigd door een studie van de voedingsgewoonten van onze verre voorouders, via analyses van scheikundige elementen in fossiele beenderen die aan de voeding gekoppeld konden worden. De resultaten verschenen in Archaeological and Anthropological Sciences. Zowel het type als de hoeveelheid voedsel vertoonde geen verschil in functie van de onderzochte kenmerken van de individuen. Volgens de onderzoekers steunden de sociale relaties van onze verre voorouders op waarden als 'gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit'. Vroeger was het beter!