Congolezen hadden geen stem in het bestuur van hun land. Ze hadden geen kiesrecht en werden niet geraadpleegd bij het uitstippelen van het beleid. Dat gold overigens ook voor heel wat blanke inwoners van Congo. Het beleid werd grotendeels bepaald vanuit Brussel.
...