De onderhandelingen over het vredesakkoord startten in januari 1919 en vonden plaats in Parijs. Meer dan dertig oorlogvoerende landen ontvingen een uitnodiging en tekenden present: uiteraard de Europese landen en de landen van het Britse Empire, maar ook minder voor de hand liggende landen als Panama, China en Japan. Duitsland was op de conferentie door gastland Frankrijk nadrukkelijk niet uitgenodigd.
...