Op de Facebookpagina PolCon - Politie Controles, waar de meer dan 88.000 volgers de klok rond geïnformeerd worden over politiecontroles in Vlaanderen en Brussel, werd onderstaand bericht gepost op 24 april 2020. 40.000 Facebookgebruikers kregen het bericht op hun tijdlijn te zien.

De post suggereert dat je een veroordeling van je strafblad kunt laten wissen voor 75 euro. Wie klikt op de link, komt terecht op de website eerherstel.be van Dave Danckaerts, en kan daar doorklikken naar zijn persoonlijke website danckaerts.be. Tot 2014 was de man advocaat aan de Antwerpse balie, lezen we daar. Sindsdien werkt hij fulltime als bedrijfsjurist en beheert hij in bijberoep een aantal websites die online juridische diensten verlenen, waaronder eerherstel.be.

© Facebook

Reclame

De post op de Facebookpagina Pol Con - Politiecontroles is een door Danckaerts betaalde advertentie voor de dienst die hij via eerherstel.be aanbiedt, vertelt hij aan de telefoon. 'Wanneer je door de strafrechter wordt veroordeeld, dan komt die veroordeling op je strafregister. Dat kan nadelige gevolgen hebben. Het bemoeilijkt bijvoorbeeld je zoektocht naar een job.'

Een veroordeling tot een politiestraf wordt na drie jaar automatisch uit het strafregister gewist. Voor alle straffen die niet automatisch kunnen worden uitgewist, is in het Wetboek van Strafvordering de procedure van eerherstel voorzien. 'Die procedure biedt je de kans om je strafregister weer blanco te krijgen. De idee erachter is dat een veroordeling van vijftien jaar geleden of een stommiteit die je deed in je jonge jaren je niet eeuwig mag blijven achtervolgen', zegt Danckaerts.

Om eerherstel te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: je mag de voorbije tien jaar geen eerherstel hebben aangevraagd, je moet de opgelegde kosten en boetes betaald hebben, eventuele gevangenisstraffen hebben uitgezeten en slachtoffers hebben vergoed. Bovendien kun je pas eerherstel aanvragen na een proeftijd en mag je tijdens die proeftijd geen nieuwe feiten hebben gepleegd.

Verzoekschrift

De eerste stap in de procedure bestaat uit het indienen van een verzoekschrift bij de procureur des Konings. Het is voor het invullen van dat verzoekschrift dat je op de diensten van Danckaerts een beroep kunt doen. 'Er bestaan geen specifieke vormvereisten voor zo'n verzoekschrift en je kunt het ook zelf invullen,' zegt Danckaerts. 'Wie dat liever niet zelf doet, stuurt zijn gegevens naar mij en dan doe ik dat werk, voor 75 euro per verzoekschrift.'

Over eventuele procedurekosten zegt de website eerherstel.be niets. Op de website van de FOD Justitie lezen we het volgende: 'Deze procedure is niet kosteloos, u moet er de kosten van dragen.'

Sarah Everard is juriste bij de Studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten vertegenwoordigt. Zij bevestigt dat de procedurekosten of gerechtskosten* ten laste van de verzoeker zijn, of de aanvraag nu wordt toegestaan of afgewezen. 'Concreet moet je toch rekenen op ongeveer 170 euro.'

Advocaat

Everard wijst er ook op dat de procureur, behalve het verzoekschrift, in de praktijk ook een aantal documenten - arresten, vonnissen, betaalbewijzen,... - van de aanvrager zelf nodig heeft om het dossier te kunnen vervolledigen. 'Op de website eerherstel.be is de informatie daarover heel beperkt. Wanneer de procureur des Konings op die documenten moet wachten, dan kan de procedure nodeloos aanslepen. Daarom kan de hulp van een advocaat nuttig zijn. Die weet welke documenten nodig zijn en kan die snel zelf opvragen. In dat geval komen er ook advocatenkosten bij.'

Wanneer het dossier compleet is, stuurt de procureur des Konings het door naar de procureur-generaal, die het voorlegt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die laatste oordeelt over de aanvraag tijdens een rechtszitting. Volgens de website eerherstel.be moet je daarop in principe niet aanwezig zijn, maar dat is volgens Everard niet helemaal correct. 'Soms wordt de aanwezigheid van de verzoeker op die zitting gevraagd, bijvoorbeeld omdat de Kamer vragen wil stellen of getuigen wil horen. Ook in dat geval kan het nuttig zijn om een advocaat te hebben.'

Conclusie

Voor 75 euro krijg je geen blanco strafregister. Voor dat bedrag kun je een door Dave Danckaerts ingevuld verzoekschrift krijgen waarmee je de procedure om je strafregister weer blanco te krijgen kunt opstarten. Je kan dat verzoekschrift echter ook zelf invullen, en je moet er rekening mee houden dat je ook de gerechtskosten en eventuele advocatenkosten zelf moet dragen. En die kunnen een stuk hoger oplopen dan 75 euro.

BRONNEN

www.eerherstel.be

www.danckaerts.be

Telefoongesprek met Dave Danckaerts op 13 mei 2020

Mailverkeer en telefoongesprek met Sarah Everard op 19 en 20 mei 2020

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/straffen_en_boetes/strafregister

Alle bronnen werden laatst geraadpleegd op 20 mei 2020.

* Op 24 mei 2020 werd de term 'rechtsplegingsvergoeding' vervangen door 'procedurekosten of gerechtskosten'.

**Op 22 mei 2020 werden twee andere advertenties voor de diensten van eerherstel.be verwijderd, omdat deze niet het onderwerp van de factcheck vormden.

Op de Facebookpagina PolCon - Politie Controles, waar de meer dan 88.000 volgers de klok rond geïnformeerd worden over politiecontroles in Vlaanderen en Brussel, werd onderstaand bericht gepost op 24 april 2020. 40.000 Facebookgebruikers kregen het bericht op hun tijdlijn te zien.De post suggereert dat je een veroordeling van je strafblad kunt laten wissen voor 75 euro. Wie klikt op de link, komt terecht op de website eerherstel.be van Dave Danckaerts, en kan daar doorklikken naar zijn persoonlijke website danckaerts.be. Tot 2014 was de man advocaat aan de Antwerpse balie, lezen we daar. Sindsdien werkt hij fulltime als bedrijfsjurist en beheert hij in bijberoep een aantal websites die online juridische diensten verlenen, waaronder eerherstel.be. ReclameDe post op de Facebookpagina Pol Con - Politiecontroles is een door Danckaerts betaalde advertentie voor de dienst die hij via eerherstel.be aanbiedt, vertelt hij aan de telefoon. 'Wanneer je door de strafrechter wordt veroordeeld, dan komt die veroordeling op je strafregister. Dat kan nadelige gevolgen hebben. Het bemoeilijkt bijvoorbeeld je zoektocht naar een job.'Een veroordeling tot een politiestraf wordt na drie jaar automatisch uit het strafregister gewist. Voor alle straffen die niet automatisch kunnen worden uitgewist, is in het Wetboek van Strafvordering de procedure van eerherstel voorzien. 'Die procedure biedt je de kans om je strafregister weer blanco te krijgen. De idee erachter is dat een veroordeling van vijftien jaar geleden of een stommiteit die je deed in je jonge jaren je niet eeuwig mag blijven achtervolgen', zegt Danckaerts. Om eerherstel te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: je mag de voorbije tien jaar geen eerherstel hebben aangevraagd, je moet de opgelegde kosten en boetes betaald hebben, eventuele gevangenisstraffen hebben uitgezeten en slachtoffers hebben vergoed. Bovendien kun je pas eerherstel aanvragen na een proeftijd en mag je tijdens die proeftijd geen nieuwe feiten hebben gepleegd. VerzoekschriftDe eerste stap in de procedure bestaat uit het indienen van een verzoekschrift bij de procureur des Konings. Het is voor het invullen van dat verzoekschrift dat je op de diensten van Danckaerts een beroep kunt doen. 'Er bestaan geen specifieke vormvereisten voor zo'n verzoekschrift en je kunt het ook zelf invullen,' zegt Danckaerts. 'Wie dat liever niet zelf doet, stuurt zijn gegevens naar mij en dan doe ik dat werk, voor 75 euro per verzoekschrift.' Over eventuele procedurekosten zegt de website eerherstel.be niets. Op de website van de FOD Justitie lezen we het volgende: 'Deze procedure is niet kosteloos, u moet er de kosten van dragen.' Sarah Everard is juriste bij de Studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten vertegenwoordigt. Zij bevestigt dat de procedurekosten of gerechtskosten* ten laste van de verzoeker zijn, of de aanvraag nu wordt toegestaan of afgewezen. 'Concreet moet je toch rekenen op ongeveer 170 euro.'AdvocaatEverard wijst er ook op dat de procureur, behalve het verzoekschrift, in de praktijk ook een aantal documenten - arresten, vonnissen, betaalbewijzen,... - van de aanvrager zelf nodig heeft om het dossier te kunnen vervolledigen. 'Op de website eerherstel.be is de informatie daarover heel beperkt. Wanneer de procureur des Konings op die documenten moet wachten, dan kan de procedure nodeloos aanslepen. Daarom kan de hulp van een advocaat nuttig zijn. Die weet welke documenten nodig zijn en kan die snel zelf opvragen. In dat geval komen er ook advocatenkosten bij.'Wanneer het dossier compleet is, stuurt de procureur des Konings het door naar de procureur-generaal, die het voorlegt aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die laatste oordeelt over de aanvraag tijdens een rechtszitting. Volgens de website eerherstel.be moet je daarop in principe niet aanwezig zijn, maar dat is volgens Everard niet helemaal correct. 'Soms wordt de aanwezigheid van de verzoeker op die zitting gevraagd, bijvoorbeeld omdat de Kamer vragen wil stellen of getuigen wil horen. Ook in dat geval kan het nuttig zijn om een advocaat te hebben.'ConclusieVoor 75 euro krijg je geen blanco strafregister. Voor dat bedrag kun je een door Dave Danckaerts ingevuld verzoekschrift krijgen waarmee je de procedure om je strafregister weer blanco te krijgen kunt opstarten. Je kan dat verzoekschrift echter ook zelf invullen, en je moet er rekening mee houden dat je ook de gerechtskosten en eventuele advocatenkosten zelf moet dragen. En die kunnen een stuk hoger oplopen dan 75 euro. BRONNENwww.eerherstel.bewww.danckaerts.beTelefoongesprek met Dave Danckaerts op 13 mei 2020Mailverkeer en telefoongesprek met Sarah Everard op 19 en 20 mei 2020https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/straffen_en_boetes/strafregisterAlle bronnen werden laatst geraadpleegd op 20 mei 2020.* Op 24 mei 2020 werd de term 'rechtsplegingsvergoeding' vervangen door 'procedurekosten of gerechtskosten'.**Op 22 mei 2020 werden twee andere advertenties voor de diensten van eerherstel.be verwijderd, omdat deze niet het onderwerp van de factcheck vormden.