Het Europese continent zit in de hoek waar de klappen vallen. De concurrentie van de opkomende landen, de problematiek van de vergrijzing van de bevolking, het verlies aan competitief vermogen, delokalisatie, ... Het dendert allemaal als een pletwals over het avondland heen.

Bij nader toezien blijkt die generaliserende visie op de Europese aftakeling niet echt correct en doemt er een meer gedifferentieerd beeld op. Neem nu de werkloosheid, allicht dé gesel bij uitstek binnen onze maatschappij.

Uit de jongste Eurostat-gegevens blijkt dat eind januari 2013 binnen de Europese Unie (EU-27) 26,2 miljoen mensen zonder werk zaten, een toename 7,8% ten opzichte van het aantal werklozen eind januari 2012 (zie tabel). Binnen de eurozone, zijnde 17 van die 27 EU-landen, nam de werkloosheid beduidend sterker toe, nl. met 11,2%.

De logica dicteert dan dat de werkloosheid in de 10 EU-landen die geen deel uitmaken van de eurozone daalde. Dat blijkt ook uit de cijfers: werkloosheid in de niet-euro EU-landen daalde met 0,3%. De stijging van de werkloosheid binnen de EU-27 heeft dus méér dan uitsluitend met de eurozone te maken.

Uiteraard speelt in de evolutie van de werkloosheid de diepe crisis in landen als Spanje, Italië, Griekenland, Portugal en Cyprus een vooraanstaande rol. Uit de Eurostat-gegevens blijkt echter dat op Duitsland na de werkloosheid in alle lidstaten van de eurozone de werkloosheid oploopt. Zelfs klassiek sterke landen op het vlak van de tewerkstelling zoals Oostenrijk, Nederland en Finland zien nu ook hun werkloosheid behoorlijk stijgen. In diverse niet-eurolanden als bijvoorbeeld de UK, Denemarken en Roemenië daalt de werkloosheid.

Eenzelfde beeld doemt op bij de jeugdwerkloosheid. Voor het geheel van de EU-27 nam de jeugdwerkloosheid van januari 2012 naar januari 2013 toe met 4,8%. Voor de eurozone ging het om een + 8,8% terwijl het voor de 10 overige EU-landen om een daling met 1,5% gaat.

Er kan op basis van deze cijfers weinig twijfel over bestaan dat de eurocrisis een steeds zwaardere tol eist voor de betrokken landen. Europese landen niet direct betrokken bij de eurocrisis doen het sociaal-economisch niet denderend maar alvast toch een stuk beter dan de eurolidstaten (op Duitsland na). De urgentie om structureel komaf te maken met die eurocrisis groeit met de dag.

Het Europese continent zit in de hoek waar de klappen vallen. De concurrentie van de opkomende landen, de problematiek van de vergrijzing van de bevolking, het verlies aan competitief vermogen, delokalisatie, ... Het dendert allemaal als een pletwals over het avondland heen. Bij nader toezien blijkt die generaliserende visie op de Europese aftakeling niet echt correct en doemt er een meer gedifferentieerd beeld op. Neem nu de werkloosheid, allicht dé gesel bij uitstek binnen onze maatschappij. Uit de jongste Eurostat-gegevens blijkt dat eind januari 2013 binnen de Europese Unie (EU-27) 26,2 miljoen mensen zonder werk zaten, een toename 7,8% ten opzichte van het aantal werklozen eind januari 2012 (zie tabel). Binnen de eurozone, zijnde 17 van die 27 EU-landen, nam de werkloosheid beduidend sterker toe, nl. met 11,2%. De logica dicteert dan dat de werkloosheid in de 10 EU-landen die geen deel uitmaken van de eurozone daalde. Dat blijkt ook uit de cijfers: werkloosheid in de niet-euro EU-landen daalde met 0,3%. De stijging van de werkloosheid binnen de EU-27 heeft dus méér dan uitsluitend met de eurozone te maken. Uiteraard speelt in de evolutie van de werkloosheid de diepe crisis in landen als Spanje, Italië, Griekenland, Portugal en Cyprus een vooraanstaande rol. Uit de Eurostat-gegevens blijkt echter dat op Duitsland na de werkloosheid in alle lidstaten van de eurozone de werkloosheid oploopt. Zelfs klassiek sterke landen op het vlak van de tewerkstelling zoals Oostenrijk, Nederland en Finland zien nu ook hun werkloosheid behoorlijk stijgen. In diverse niet-eurolanden als bijvoorbeeld de UK, Denemarken en Roemenië daalt de werkloosheid. Eenzelfde beeld doemt op bij de jeugdwerkloosheid. Voor het geheel van de EU-27 nam de jeugdwerkloosheid van januari 2012 naar januari 2013 toe met 4,8%. Voor de eurozone ging het om een + 8,8% terwijl het voor de 10 overige EU-landen om een daling met 1,5% gaat. Er kan op basis van deze cijfers weinig twijfel over bestaan dat de eurocrisis een steeds zwaardere tol eist voor de betrokken landen. Europese landen niet direct betrokken bij de eurocrisis doen het sociaal-economisch niet denderend maar alvast toch een stuk beter dan de eurolidstaten (op Duitsland na). De urgentie om structureel komaf te maken met die eurocrisis groeit met de dag.