'Turkije schendt momenteel te veel voorwaarden om toetreding tot de Europese Unie te wettigen. Daarom roepen wij vanuit het Vlaams Parlement de Europese Unie op tot een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije', zeggen initiatiefnemers Karl Vanlouwe (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Morgen/donderdag 10 december staan de relaties tussen Turkije en de Europese Unie, meer specifiek de toetredingsonderhandelingen, geagendeerd op de Europese Raad. Die onderhandelingen slepen al vijftien jaar aan. De steun voor de toetreding van Turkije brokkelt al langer af.

De koers van het huidige Turkse regime botst in de EU ook op steeds meer verzet. Er is kritiek op de achteruitgang van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van meningsuiting, enz... Daarnaast is er kritiek op de geopolitieke houding van Turkije in het Midden-Oosten. En er zijn natuurlijk ook de weinig respectvolle uitlatingen van president Erdogan ten aanzien van verschillende Europese landen en hun leiders.

Daarom dringt het Vlaams Parlement nu bij de EU aan op een 'fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije'. In de resolutie wordt ook concreet gevraagd om de toetredingsonderhandelingen stop te zetten.

Oppositiepartijen Groen en SP.A onthielden zich bij de stemming. Zij hadden liever gezien dat de onderhandelingen zouden 'bevroren' worden in plaats van stopgezet. Ook PVDA onthield zich. Oppositiepartij Vlaams Belang keurde de resolutie wél mee goed.

'Turkije schendt momenteel te veel voorwaarden om toetreding tot de Europese Unie te wettigen. Daarom roepen wij vanuit het Vlaams Parlement de Europese Unie op tot een fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije', zeggen initiatiefnemers Karl Vanlouwe (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open VLD).Morgen/donderdag 10 december staan de relaties tussen Turkije en de Europese Unie, meer specifiek de toetredingsonderhandelingen, geagendeerd op de Europese Raad. Die onderhandelingen slepen al vijftien jaar aan. De steun voor de toetreding van Turkije brokkelt al langer af. De koers van het huidige Turkse regime botst in de EU ook op steeds meer verzet. Er is kritiek op de achteruitgang van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van meningsuiting, enz... Daarnaast is er kritiek op de geopolitieke houding van Turkije in het Midden-Oosten. En er zijn natuurlijk ook de weinig respectvolle uitlatingen van president Erdogan ten aanzien van verschillende Europese landen en hun leiders. Daarom dringt het Vlaams Parlement nu bij de EU aan op een 'fundamentele strategische heroverweging van de betrekkingen tussen de EU en Turkije'. In de resolutie wordt ook concreet gevraagd om de toetredingsonderhandelingen stop te zetten. Oppositiepartijen Groen en SP.A onthielden zich bij de stemming. Zij hadden liever gezien dat de onderhandelingen zouden 'bevroren' worden in plaats van stopgezet. Ook PVDA onthield zich. Oppositiepartij Vlaams Belang keurde de resolutie wél mee goed.