Wie een blik werpt op de politieke systemen over heel Europa kan niet anders dan vaststellen: op Malta na is het tweepartijlandschap verleden tijd. Onder impuls van nieuwe politieke breuklijnen steken nieuwe partijen de kop op en vermorzelen ze de stabiele verdeling van de stemmen tussen twee grote partijen. Migratie, ecologie, de economische crisis, separatisme of identiteit: ze dragen bij tot de ontwrichting van gevestigde politieke formaties. Van de sociaaldemocraten in Madrid tot de Tories over het Kanaal. Een overzicht.
...