'We willen meer dan ooit wegen, ook Europees.' Die tweet van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, vergezeld van een foto genomen tijdens zijn onderhoud met Marine Le Pen, zegt alles over het zelfvertrouwen van de uiterst rechtse anti-EU-partijen. De nationalisten hebben de wind in de zeilen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze na 26 mei een grote rol spelen in het Europees Parlement.
...

'We willen meer dan ooit wegen, ook Europees.' Die tweet van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, vergezeld van een foto genomen tijdens zijn onderhoud met Marine Le Pen, zegt alles over het zelfvertrouwen van de uiterst rechtse anti-EU-partijen. De nationalisten hebben de wind in de zeilen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze na 26 mei een grote rol spelen in het Europees Parlement. Het is om die reden dat Marine Le Pen, voorzitter van het Rassemblement National (voorheen het Front National) druk bezig is met banden te smeden tussen de eurosceptici. Le Pen en co. gaan voor een grote ommekeer in het Europese beleid en rekenen daarvoor op de populariteit van figuren als Matteo Salvini (Lega) in Italië en Heinz-Christian Strache (FPÖ) in Oostenrijk. Na haar onderhoud met Vlaams Belang maakt Le Pen tijd om haar visie uit de doeken te doen. In de poepchique Members Only-lounge van het Europees Parlement komt de Franse gewezen presidentskandidate eerst even terug op de heisa rond het VN-Migratiepact van Marrakesh, dat het einde betekende voor de regering-Michel. 'Dat de Belgische regering uiteindelijk is gevallen, is te danken aan onder meer het Vlaams Belang (VB). Zij hebben ons als eerste gewaarschuwd voor de tekst. Ook mijn partij heeft het probleem op tafel gelegd op aangeven van het VB', zegt Le PenMARINE LE PEN: Het Migratiepact is een bedreiging voor onze landen, maar in Frankrijk was er geen enkel debat. Zelfs niet in de Assemblée Nationale (het Franse parlement, nvdr.). Ik vind dat we geen enkele tekst van de Verenigde Naties mogen tekenen zonder bespreking in het parlement. Macron heeft een grote antidemocratische daad gepleegd door de tekst haast geheim te houden. Dankzij het Vlaams Belang werden we geïnformeerd en hebben we de inhoud bekendgemaakt.LE PEN: Guy Verhofstadt en Emmanuel Macron zijn het symbool van het ultraliberalisme en de wilde globalisering. De Europese Unie (EU) gaat de diversiteit van de naties doden, terwijl die diversiteit Europa juist verrijkt. De hele wereld begint zijn rug te keren naar de globalisering. China, de Verenigde Staten, Indië en Rusland zijn ermee bezig. De EU blijft eraan vastklampen en is daarom net het grootste gevaar voor Europa. Trouwens, die peiling waarover u spreekt is verkeerd. Het is een statische peiling op basis van de bestaande groepen in het Parlement, zonder rekening te houden met de nieuwe dynamiek na de verkiezingen. Ik hoop dat de drie gelijkgezinde fracties elkaar zullen vinden, met name Europa van Naties en Vrijheid (ENV, waar Vlaams Belang deel van uitmaakt, nvdr.), Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) en de Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ECR, waar N-VA deel van uitmaakt, nvdr.). Er is veel mogelijk als 'de nationalen' samenwerken. LE PEN: Zo noem ik zij die ervoor gewonnen zijn om de nationale soevereiniteit te recupereren en te strijden tegen het federalisme. LE PEN: Ik wil ze transformeren naar een Europese alliantie van naties. Een vrijwillig samenwerkingsverband waarin de naties hun eigen identiteit behouden en mogen beslissen wie mag binnenkomen. In die alliantie mag hen niets worden opgelegd van buitenaf. Want op dit moment kunnen we niet spreken van een democratie. LE PEN: Ik verwijs graag naar een verklaring van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die zei in 2015 dat er 'geen democratische keuze bestaat die indruist tegen de Europese verdragen'. Ik spreek dat formeel tegen. Het volk is soeverein en heeft altijd een keuze.Op dit moment loopt de Unie op haar laatste benen. Wat is de stand van zaken? We kennen de laagste economische groei ter wereld, een massale de-industrialisatie, de achteruitgang van de landbouw, oneerlijke internationale concurrentie, massa-immigratie en de opgang van het islamistisch terrorisme. Er is geen enkel domein waarop de EU is geslaagd. Of het moest het Erasmus-programma zijn. LE PEN: Welke vrede? Het is niet de EU die de vrede mogelijk heeft gemaakt, maar andersom. Denkt u echt dat we in oorlog zouden zijn met Duitsland of met het Verenigd Koninkrijk mocht de EU niet bestaan? Het is net integendeel: de concurrentie van allen tegen allen is nooit zo groot geweest. Er is geen vrede vandaag, maar economische oorlog.De EU kan geen enkel bilan voorleggen, daarom grijpt ze naar het laatste argument dat ze nog heeft: de vrede. LE PEN:De Gele Hesjes zijn de alleenstaande moeders, de arbeiders die niet rondkomen met hun loon, de Fransen die ik altijd heb omschreven als 'de vergeten mensen'.Ze hebben het gevoel dat de regering alleen maar werkt voor de multinationale bedrijven en zij die al veel hebben. Tegelijk zien ze de kosten en de effecten van migratie groeien. LE PEN: 'Macron, démission' is de cri de coeur van miljoenen Fransen. Er is een groot probleem met fiscale en politieke onrechtvaardigheid. Maar Macron toont enkel misprijzen. Hij behandelt hen alsof ze minder zijn dan niets. Daarom is de woede specifiek tegen hem gericht. Ik heb hem onlangs anderhalf uur lang gesproken en ik heb hem gezegd dat de Fransen hem dat misprijzen nooit zullen vergeven. LE PEN: Ik heb nooit gevraagd om zijn ontslag. Ik vraag de ontbinding van het parlement en de invoering van de proportionele vertegenwoordiging. De mensen herkennen zichzelf immers niet in het parlement. Om u een cijfer te geven: Jean-Luc Mélenchon (de uiterst linkse voorman van La France Insoumise, nvdr.) en ik behaalden samen meer dan 40 procent bij de laatste presidentsverkiezingen. Toch hebben we samen maar 25 van de 577 zetels in het parlement. La République en Marche, de partij van Macron, koestert de illusie dat ze een echte meerderheid heeft. Ze keurt extra belastingen goed, maar heeft er geen democratisch draagvlak voor. En omdat er geen vertegenwoordiging is in het parlement, gaan de mensen de straat op. LE PEN:(denkt na) Hij geeft terug wat hij van de Fransen heeft gestolen. Het probleem is dat hij miljarden euro's cadeau heeft gedaan aan de allerrijksten. Bovendien verliezen we miljarden aan immigratie, aan sociale fraude, aan btw-fraude. De middenklasse komt er bekaaid van af. Al die Gele Hesjes zijn werkende mensen, het zijn geen werklozen. En toch zien ze dat hun loon niet meer volstaat om het einde van de maand te halen. LE PEN: Sinds het begin van de protesten liegt de regering over die cijfers. Maar daar gaat het zelfs niet om. Het gaat omde radicalisering van de beweging. Die gaat gepaard met de infiltratie van anarchisten, die hun revolutionaire agenda willen opdringen. Maar waarom is men tot deze ontvlambare situatie gekomen? Omdat Macron geen politieke oplossingen biedt. Hij wint enkel tijd. LE PEN: (Maakt een wegwerpgebaar) Die komt er niet, dat is gedaan.