Drie eerste ministers, driemaal uitstel, twee akkoorden en twee verkiezingen. Na drieënhalf jaar is de brexit een uitputtingsslag geworden. Brits premier Boris Johnson verklaarde meermaals dat hij onder geen enkele voorwaarde uitstel zou vragen of aanvaarden. 'Ik sterf nog liever in de sloot', klonk het begin oktober vastbesloten. Maandagavond ging Johnson tegen zijn zin akkoord met de nieuwe deadline van 31 januari 2020. Nu er op 12 december nieuwe verkiezingen voor de deur staan, wil Johnson eindelijk schot in de zaak krijgen. Get Brexit Done! Maar wie denkt dat de brexit de komende jaren van de politieke agenda verdwijnt, komt bedrogen uit.
...