Midden augustus droeg Frans president Emmanuel Macron zijn vertrouwelinge Sylvie Goulard voor als kandidaat-commissaris aan toekomstig voorzitter Ursula von der Leyen. De toekomstige commissievoorzitter bedeelde de Française de belangrijke verantwoordelijkheid voor de Europese Interne Markt, Industrie en Technologie toe. In die hoedanigheid staat de vertrouwelinge de komende vijf jaar voor een aantal grote uitdagingen om de Europese strategische soevereiniteit op het wereldtoneel te verstevigen.
...

Midden augustus droeg Frans president Emmanuel Macron zijn vertrouwelinge Sylvie Goulard voor als kandidaat-commissaris aan toekomstig voorzitter Ursula von der Leyen. De toekomstige commissievoorzitter bedeelde de Française de belangrijke verantwoordelijkheid voor de Europese Interne Markt, Industrie en Technologie toe. In die hoedanigheid staat de vertrouwelinge de komende vijf jaar voor een aantal grote uitdagingen om de Europese strategische soevereiniteit op het wereldtoneel te verstevigen. Maar Goulard is niet onbesproken. Tijdens haar bestuursperiode als Europees Parlementslid zou Goulard - toen nog actief bij de centrumpartij Mouvement Démocrate - 45.000 euro hebben ontvangen voor personeelsleden die in feite voor het nationale niveau werkten. Fictieve tewerkstelling dus. Wanneer de zaak in 2017 aan het licht kwam, moest ze als minister van Defensie na vier weken opstappen uit de regering-Macron. Het Europees Parlement startte daarop een intern onderzoek naar de feiten, maar oordeelde dat er niet meer dan enkele administratieve en niet-systematische onnauwkeurigheden hadden plaatsgevonden. Hoewel de kandidate de geldsom intussen terug heeft overgemaakt aan het Europees Parlement, is de kous niet af. Ook het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) voert een onderzoek naar Goulards betrokkenheid. Op het moment dat Von der Leyen begin september haar nieuwe Commissie voorstelde, werd Goulard door de Franse gerechtelijke politie verhoord over de zaak. Dat doet het vermoeden rijzen dat er meer aan de hand is dan enkel administratieve onnauwkeurigheden. Wat betekent dat voor de hoorzitting van Goulard die woensdagnamiddag in de Europese parlementscommissie voor Economische en Monetaire zaken plaatsvindt? In tegenstelling tot de Hongaarse en de Roemeense kandidaat-commissarissen, geraakte Goulard wel door de eerste onderzoeksfase van de juridische commissie van het Europees Parlement. Dat biedt echter geen garantie op succes tijdens de drie uur durende hoorzitting. Goulard zou niet de eerste zijn die de lakmoesproef omwille van gelijkaardige kwesties niet overleeft. Daar valt iets voor te zeggen: moet de Europese Commissie wel het risico lopen dat een belangrijke commissaris plots wordt veroordeeld door het Europese fraudeorgaan?Daarom willen de Europese sociaaldemocraten haar niet zomaar een vrijgeleide geven. 'We zijn niet van plan haar meteen te kapittelen. Wel zullen we de garantie eisen dat ze opstapt indien het OLAF haar veroordeelt. Enkel als ze op die eis ingaat, steunen we haar', klinkt het bij sociaaldemocraten die dinsdagnamiddag over haar kandidatuur vergaderden.Ook bij de Europese Volkspartij (EVP) kijkt men nauwlettend toe. 'We zullen haar niet a priori slachtofferen. Ze wordt alom gezien als kundig en competent', vertelt een goedgeplaatste bron binnen de Europese christendemocraten. Wel is de EVP ietwat verbaasd over haar kandidatuur. 'Het blijft de vraag waarom president Macron haar ongeschikt vindt voor de Franse regering, maar wel goed genoeg om de rol van eurocommissaris te vervullen. Dat zal opgeklaard moeten worden tijdens haar hoorzitting', klinkt het.