Het Europees Parlement wil dringend maatregelen nemen om de coronacrisis te bestrijden: het bedrag van 38 miljard euro goedkeuren dat de Commissie wil vrijmaken, de landingsrechten voor vliegtuigmaatschappijen aanpassen en de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact versoepelen. Omdat de nood zo hoog is, werd voor dat laatste zelfs niet gewacht op een voorstel van de Commissie, zoals de wetgevingsprocedure in de Europese Unie normaliter voorschrijft.
...

Het Europees Parlement wil dringend maatregelen nemen om de coronacrisis te bestrijden: het bedrag van 38 miljard euro goedkeuren dat de Commissie wil vrijmaken, de landingsrechten voor vliegtuigmaatschappijen aanpassen en de begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact versoepelen. Omdat de nood zo hoog is, werd voor dat laatste zelfs niet gewacht op een voorstel van de Commissie, zoals de wetgevingsprocedure in de Europese Unie normaliter voorschrijft. Hoe dan ook stelt het reglement van het halfrond dat de parlementsleden tijdens een plenaire zitting in Brussel of Straatsburg met voorstellen moeten instemmen. Daarom werd aanvankelijk besloten om volgende week een parlementaire vergadering in Brussel te organiseren, verneemt Knack.Verkeerd signaalDat stuitte echter op fel protest onder de parlementsleden. Omwille van het coronavirus vonden die het onverantwoord om met z'n allen in dezelfde ruimte te verzamelen. Parlementsvoorzitter David Sassoli verblijft bijvoorbeeld nog steeds uit voorzorg in quarantaine . 'Het zou knettergek zijn om in deze situatie enkele honderden personen bij elkaar te roepen', klinkt het bij een Europees Parlementslid. Bovendien ligt het transport per vliegtuig of trein in grote delen van de Europese Unie zo goed als plat. In Brussel geraken is dus geen evidentie. Ten slotte duiken er ook specifieke problemen op. Iedereen die vanuit het Europese vasteland naar Malta gaat, moet verplicht twee weken in afzondering. De Maltese afgevaardigden uitten daarom bezwaar tegen de geplande vergadering. Kortom, er dreigden te weinig parlementsleden uit de ganse Unie naar Brussel te kunnen komen voor een geldige stemming. Het zogenaamde quorum, het minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn opdat een stemming geldig is, bedraagt een derde van de 705 zetels. Woensdagochtend werd er nog een inventarisatie gehouden van het aantal parlementsleden dat mogelijk in Brussel aanwezig zou kunnen zijn. Daaruit bleek dat er onvoldoende politici konden opdraven. Hoewel de quorumregel in principe kan worden aangepast, vereist dat een procedurele janboel die nu niet aan de orde is.VolmachtenOm het probleem op te lossen, verzamelt de Conference of Presidents, de verzameling van fractievoorzitters in het Europees Parlement, donderdag om de kwestie te bediscussiëren. Momenteel liggen er twee pistes op tafel. Ofwel wil men proberen om op afstand te stemmen. Probleem is dat de IT-diensten de nodige architectuur en veilige infrastructuur nog niet op poten hebben kunnen zetten. Het is onzeker of dat wel tegen volgende week kan. 'Als de Europese staatshoofden en regeringsleiders nog geen deftige persconferentie kunnen organiseren, vrees ik niet dat het bij ons wel zal lukken', klinkt het op het kabinet van een fractievoorzitter. Een andere piste is nog opvallender: de parlementsleden zouden hun volmacht kunnen geven aan de fractievoorzitters, die vervolgens onderling stemmen over de voorgestelde maatregelen van de Commissie. 'In principe is dat een fundamentele inbreuk op het democratische mandaat van de individuele afgevaardigde, maar er zit weinig anders op.' Of de fractievoorzitters wél in levenden lijve zullen samenzitten? 'In geen geval', klinkt het.