De wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA) werd in december vorig jaar gepresenteerd door de Europese Commissie, als onderdeel van een breder pakket dat nieuwe, geactualiseerde regels oplegt voor alle digitale diensten. Zoekmachines, sociale netwerken en andere 'systemische' spelers zullen er onder meer voor moeten zorgen dat de software van derden goed functioneert op hun platforms en dat gebruikersdata correct worden beheerd. De commissie Interne Markt van het Europees Parlement heeft dinsdagochtend haar standpunt over de ontwerpverordening bepaald. Met 42 stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding steunt een grote meerderheid de strengere regels.

Volgende maand legt de plenaire vergadering het mandaat van het parlement voor de onderhandelingen met de lidstaten definitief vast. De parlementsleden hebben het Commissievoorstel wel op enkele punten aangepast. Zo zouden enkel bedrijven die jaarlijks minstens 8 miljard euro omzet draaien in Europa en een beurswaarde hebben van 80 miljard euro of meer onder het toepassingsgebied vallen. De Commissie had drempelwaardes van respectievelijk 6,5 miljard en 65 miljard euro voorgesteld. Namen van bedrijven waarop de wet van toepassing zal zijn, worden niet genoemd, maar het laat zich raden dat het om bekende digitale reuzen als Google, Amazon en Facebook gaat. Toen ze haar voorstel lanceerde, ging de Commissie ervan uit dat tien tot vijftien bedrijven betrokken zouden zijn. Om als poortwachter gedefinieerd te worden, moeten ze ook minstens 45 miljoen maandelijkse gebruikers en 10.000 professionele gebruikers bedienen - drempels waarmee het parlement en de Commissie op één lijn zitten.

Dit alles zou echter niet verhinderen dat de Commissie nog andere bedrijven kan aanmerken als die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook voor de nationale regulatoren zal een grote verantwoordelijkheid weggelegd zijn. Als het van het parlement afhangt, moeten zij nauw samenwerken om hun taken te coördineren. Bedrijven die de regels niet volgen, moeten volgens de parlementsleden boetes opgelegd krijgen die kunnen oplopen tot 20 procent van hun wereldwijde omzet. Tom Vandenkendelaere (CD&V) stemde dinsdag voor de ontwerpwet. 'Big Tech mag en kan niet langer in een online Wild West opereren', zegt hij. Over een wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA) wordt nog gediscussieerd. Ook daar is Vandenkendelaere voor gewonnen. 'Door de DSA zullen platforms in de toekomst verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er misloopt door hun algoritmes en hier meer transparantie over moeten verschaffen.'

De wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA) werd in december vorig jaar gepresenteerd door de Europese Commissie, als onderdeel van een breder pakket dat nieuwe, geactualiseerde regels oplegt voor alle digitale diensten. Zoekmachines, sociale netwerken en andere 'systemische' spelers zullen er onder meer voor moeten zorgen dat de software van derden goed functioneert op hun platforms en dat gebruikersdata correct worden beheerd. De commissie Interne Markt van het Europees Parlement heeft dinsdagochtend haar standpunt over de ontwerpverordening bepaald. Met 42 stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding steunt een grote meerderheid de strengere regels. Volgende maand legt de plenaire vergadering het mandaat van het parlement voor de onderhandelingen met de lidstaten definitief vast. De parlementsleden hebben het Commissievoorstel wel op enkele punten aangepast. Zo zouden enkel bedrijven die jaarlijks minstens 8 miljard euro omzet draaien in Europa en een beurswaarde hebben van 80 miljard euro of meer onder het toepassingsgebied vallen. De Commissie had drempelwaardes van respectievelijk 6,5 miljard en 65 miljard euro voorgesteld. Namen van bedrijven waarop de wet van toepassing zal zijn, worden niet genoemd, maar het laat zich raden dat het om bekende digitale reuzen als Google, Amazon en Facebook gaat. Toen ze haar voorstel lanceerde, ging de Commissie ervan uit dat tien tot vijftien bedrijven betrokken zouden zijn. Om als poortwachter gedefinieerd te worden, moeten ze ook minstens 45 miljoen maandelijkse gebruikers en 10.000 professionele gebruikers bedienen - drempels waarmee het parlement en de Commissie op één lijn zitten. Dit alles zou echter niet verhinderen dat de Commissie nog andere bedrijven kan aanmerken als die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook voor de nationale regulatoren zal een grote verantwoordelijkheid weggelegd zijn. Als het van het parlement afhangt, moeten zij nauw samenwerken om hun taken te coördineren. Bedrijven die de regels niet volgen, moeten volgens de parlementsleden boetes opgelegd krijgen die kunnen oplopen tot 20 procent van hun wereldwijde omzet. Tom Vandenkendelaere (CD&V) stemde dinsdag voor de ontwerpwet. 'Big Tech mag en kan niet langer in een online Wild West opereren', zegt hij. Over een wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA) wordt nog gediscussieerd. Ook daar is Vandenkendelaere voor gewonnen. 'Door de DSA zullen platforms in de toekomst verantwoordelijkheid moeten nemen voor wat er misloopt door hun algoritmes en hier meer transparantie over moeten verschaffen.'