Omdat de aandacht in ons land vooral naar de federale en regionale verkiezingen ging, werd er eerst niet zo goed op gelet. Maar Europa maakte bij de verkiezingen voor het Europees Parlement best een goede beurt. De opkomst lag in zo goed als alle lidstaten van de Unie merkwaardig hoger dan bij vorige Europese verkiezingen. Dat had er wellicht mee te maken dat er in de hele Unie campagne werd gevoerd rond dezelfde, prangende thema's: migratie en de klimaatverandering. Het waren in die zin deze keer zowaar echt Europese verkiezinge...