Het wetsvoorstel was afkomstig van de regerende sociaal-democraten en premier Mette Frederiksen en werd aangenomen met de hulp van de liberale Venstre-partij. Tot dusver heeft de regering gesprekken gevoerd met Rwanda, Tunesië, Ethiopië en Egypte, schrijft de krant Jyllands Posten. Concrete overeenkomsten voor de bouw van opvangkampen zijn er nog niet. Venstre had afgedwongen dat contracten met de landen door het parlement moeten worden goedgekeurd.

Personen wiens asielaanvraag is goedgekeurd, kunnen er echter niet op rekenen naar Denemarken te komen. Het plan is dat de betrokkene in het land blijft of wordt overgebracht naar een vluchtelingenkamp van de VN.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) had de plannen van tevoren al bekritiseerd. 'Het overdragen van de asielprocedure en de bescherming van vluchtelingen naar een ander land buiten Europa is geen verantwoorde en duurzame oplossing, en zou ook in strijd zijn met de beginselen waarop de internationale samenwerking op het gebied van vluchtelingen is gebaseerd,' aldus de vertegenwoordiger van de Noordse en Baltische landen, Henrik Nordentoft. 'De Denen kunnen een domino-effect veroorzaken.'

Europese Commissie

De Europese Commissie deelt de bekommernissen van UNHCR, 'zowel over de verenigbaarheid met de internationale verplichtingen van Denemarken als over het risico dat de fundamenten van het internationale beschermingssysteem voor vluchtelingen worden ondermijnd'. 'De externe verwerking van asielaanvragen werpt fundamentele vragen op over toegang tot asielprocedures en effectieve toegang tot bescherming', reageerde een woordvoerder donderdag.

De woordvoerder bevestigde dat deze praktijken niet mogelijk zijn binnen de bestaande Europese regelgeving, en al evenmin binnen de voorstellen voor een nieuw migratiepact die de Commissie op tafel heeft gelegd. Over verdere stappen wilde de zegsman niet te veel uitweiden. De situatie moet nader geanalyseerd worden omdat Denemarken beschikt over een opt-out voor het Europese beleid op vlak van asiel en migratie.

Het wetsvoorstel was afkomstig van de regerende sociaal-democraten en premier Mette Frederiksen en werd aangenomen met de hulp van de liberale Venstre-partij. Tot dusver heeft de regering gesprekken gevoerd met Rwanda, Tunesië, Ethiopië en Egypte, schrijft de krant Jyllands Posten. Concrete overeenkomsten voor de bouw van opvangkampen zijn er nog niet. Venstre had afgedwongen dat contracten met de landen door het parlement moeten worden goedgekeurd.Personen wiens asielaanvraag is goedgekeurd, kunnen er echter niet op rekenen naar Denemarken te komen. Het plan is dat de betrokkene in het land blijft of wordt overgebracht naar een vluchtelingenkamp van de VN. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) had de plannen van tevoren al bekritiseerd. 'Het overdragen van de asielprocedure en de bescherming van vluchtelingen naar een ander land buiten Europa is geen verantwoorde en duurzame oplossing, en zou ook in strijd zijn met de beginselen waarop de internationale samenwerking op het gebied van vluchtelingen is gebaseerd,' aldus de vertegenwoordiger van de Noordse en Baltische landen, Henrik Nordentoft. 'De Denen kunnen een domino-effect veroorzaken.' Europese CommissieDe Europese Commissie deelt de bekommernissen van UNHCR, 'zowel over de verenigbaarheid met de internationale verplichtingen van Denemarken als over het risico dat de fundamenten van het internationale beschermingssysteem voor vluchtelingen worden ondermijnd'. 'De externe verwerking van asielaanvragen werpt fundamentele vragen op over toegang tot asielprocedures en effectieve toegang tot bescherming', reageerde een woordvoerder donderdag. De woordvoerder bevestigde dat deze praktijken niet mogelijk zijn binnen de bestaande Europese regelgeving, en al evenmin binnen de voorstellen voor een nieuw migratiepact die de Commissie op tafel heeft gelegd. Over verdere stappen wilde de zegsman niet te veel uitweiden. De situatie moet nader geanalyseerd worden omdat Denemarken beschikt over een opt-out voor het Europese beleid op vlak van asiel en migratie.