Woensdag buigen de parlementsleden van de Europese Volkspartij (EVP), onder wie die van CD&V, zich over de aanscherping van de interne regels. Die verstrenging is expliciet gericht op de Fideszpartij van de Hongaarse premier Viktor Orbán in de christendemocratische fractie in het Europees Parlement. In de overkoepelende partij zijn Orbán en de zijnen reeds geschorst, maar in hun politieke groep in het halfrond ondervindt Fidesz nauwelijks problemen.
...

Woensdag buigen de parlementsleden van de Europese Volkspartij (EVP), onder wie die van CD&V, zich over de aanscherping van de interne regels. Die verstrenging is expliciet gericht op de Fideszpartij van de Hongaarse premier Viktor Orbán in de christendemocratische fractie in het Europees Parlement. In de overkoepelende partij zijn Orbán en de zijnen reeds geschorst, maar in hun politieke groep in het halfrond ondervindt Fidesz nauwelijks problemen. De CD&V ondernam reeds vorig jaar een poging om Fidesz uit de parlementaire fractie te zwieren, maar ving bot omdat te weinig zusterpartijen de actie ondersteunden. Maar nu een Hongaars Europarlementslid Duits fractieleider Manfred Weber (CDU) recent beledigde, lijkt het net rond Fidesz zich te sluiten. Orbán gaf eerder in de week te kennen dat zijn partij zélf zou opstappen indien de regels worden aangescherpt. Knack vroeg uitleg over de kwestie aan CD&V-Europarlementslid Cindy Franssen. Cindy Franssen: De leden van de EVP-fractie in het Europees Parlement stemmen over aanpassingen aan het intern reglement. Het voorstel linkt het lidmaatschap van de fractie expliciet aan fundamentele waarden van de Europese Unie, zoals democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Er wordt een procedure voor schorsing van leden toegevoegd, die niet meer mogen deelnemen aan fractievergaderingen en geen dossiers mogen onderhandelen namens de Europese Volkspartij. Het uitwijzen van leden gebeurt via een geheime stemming met een tweederdemeerderheid, waarbij onthoudingen niet worden meegeteld. Franssen: Wat Orbán in Hongarije doet, is een georganiseerde aanval op rechters en journalisten. Dat kan niet door de beugel. Zonder onafhankelijke rechters en persvrijheid krijg je geen rechtvaardige rechtsspraak en geen eerlijk publiek debat. Voor CD&V is het respect hiervoor niet onderhandelbaar en we steunen de verscherpte regels dan ook volmondig. De stemming die voorligt gaat wel over de interne spelregels en is dus geen specifieke stemming over het lidmaatschap van Europarlementsleden van Fidesz, maar onze bedoeling is wel degelijk om het respect voor de rechtsstaat te verankeren bij een lidmaatschap van de EVP-fractie in het Europees parlement. Franssen: Ja. De problemen in Hongarije zijn niet anekdotisch, maar getuigen van een structurele aanval op de scheiding der machten. Democratie kan frustrerend zijn, maar het is net door minderheden te ondersteunen en kritische stemmen aan bod te laten, dat je tot een eerlijkere en inclusievere samenleving komt. Hongarije doet net het tegenovergestelde. CD&V waarschuwt hier al jaren voor en riep al meermaals op tot een uitzetting.Franssen: De problemen in Polen zijn van dezelfde grootteorde als die in Hongarije. Blijven streven naar een democratischere samenleving zou het devies moeten zijn van alle fracties.