Deze week werd in het Museum voor Fotografie in Antwerpen (FoMU) een uniek fotoboek voorgesteld. Het is het eerste deel van een inventaris van de collectie en niet zozeer een chronologisch overzicht van de fotografie an sich al is het dat wel. Onder het aspect "De blik van de fotograaf" werd thematisch gezocht naar het objectiverende, subjectiverende, publieke en private kijken. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid door een historisch en kritisch essay met betrekking tot die invalshoek.

Dit partiële overzicht van de verzameling illustreert letterlijk de waarde en de rijkdom er van. Dit boek is in zoverre nuttig omdat die schat aan fotomateriaal vrijwel nooit in zijn geheel kan getoond worden aan het publiek en slechts fragmentarisch wordt opgenomen in een wisselende semi-permanente presentatie. Dat is ook het geval met de exclusieve selectie fotoapparatuur waarvan in het boek ook enkele voorbeelden zijn opgenomen.

Een soort beginselverklaring aan het begin van de publicatie werd geschreven door Pool Andries, hoofd collectie van het FoMU, die nu met pensioen gaat. Het boek mag begrepen worden als een vorm van hommage aan de man die de hele geschiedenis van het museum heeft doorlopen met al zijn ups en downs. Vierendertig jaar heeft hij zich bekommerd over het fotobeeld en heeft dat geselecteerd en uitgebreid op een hoogstaand niveau. Daardoor is het FoMU nu het belangrijkste fotomuseum in het land. Maar dat is niet in een handomdraai gebeurd.

Het museum vond zijn oorsprong in het toenmalige Provinciaal Museum voor Kunstambachten Sterckshof. Het was een klein onderdeel van een heterogene verzameling gebruiksvoorwerpen, textiel, porselein en religieuze parafernalia. In 1965 organiseerde het museum een expositie "125 jaar Fotografie" in nauwe samenwerking met enkele basisfiguren van het fotobedrijf Gevaert in Mortsel,. Ingenieur Karel Sano, chemicus Laurent Roosens en instructeur Marcel Gruyaert. Zij beschikten, binnen de firma, over een bescheiden collectie fototoestellen en een vrij groot aantal originele prints van internationale fotografen die gebruikt waren om het fototijdschrift Fotorama, dat door Gevaert werd uitgegeven, te illustreren.

Na de tentoonstelling schonk de firma Gevaert haar verzameling aan de provincie Antwerpen en zo ontstond de kern van het huidige FoMU dat echter pas in 1986 werd verzelfstandigd. Naast de historicus Roger Coenen die de apparatuur onder zijn hoede nam werd Pool Andries verantwoordelijk voor het fotobeeld en bleef dat tot nu. Van vorming kunsthistoricus had hij het geluk om in een museum te kunnen werken met een beperkte fotocollectie om zo geleidelijk zich de materie eigen te maken. Hij is nu een van de meest gezaghebbende specialisten in zijn vak, ook buiten België. Hij is niet altijd door zijn werkgever als dusdanig erkend want is meerdere keren overvleugeld door, vaak onbekwame, aangestelde directeuren die hem een promotie voor d neus wegkaapten. Het heeft niet belet dat hij onverdroten zijn functie uitbouwde tot de meest gezaghebbende in en buiten het museum.

Het boek is een verdoken hommage aan hem die het FoMU zijn betekenis heeft gegeven. De rijkdom van de collectie (50.000 negatieven en prints) is zijn werk en de afbeeldingen getuigen van zijn klare kijk op de evolutie van de fotografie vanaf het begin tot vandaag.

Ludo Bekkers Boek "The eye of the Photographer", uitg. FoMU/Lannoo, softcover, 255 pagina's, 34,99 euro.

Deze week werd in het Museum voor Fotografie in Antwerpen (FoMU) een uniek fotoboek voorgesteld. Het is het eerste deel van een inventaris van de collectie en niet zozeer een chronologisch overzicht van de fotografie an sich al is het dat wel. Onder het aspect "De blik van de fotograaf" werd thematisch gezocht naar het objectiverende, subjectiverende, publieke en private kijken. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid door een historisch en kritisch essay met betrekking tot die invalshoek. Dit partiële overzicht van de verzameling illustreert letterlijk de waarde en de rijkdom er van. Dit boek is in zoverre nuttig omdat die schat aan fotomateriaal vrijwel nooit in zijn geheel kan getoond worden aan het publiek en slechts fragmentarisch wordt opgenomen in een wisselende semi-permanente presentatie. Dat is ook het geval met de exclusieve selectie fotoapparatuur waarvan in het boek ook enkele voorbeelden zijn opgenomen. Een soort beginselverklaring aan het begin van de publicatie werd geschreven door Pool Andries, hoofd collectie van het FoMU, die nu met pensioen gaat. Het boek mag begrepen worden als een vorm van hommage aan de man die de hele geschiedenis van het museum heeft doorlopen met al zijn ups en downs. Vierendertig jaar heeft hij zich bekommerd over het fotobeeld en heeft dat geselecteerd en uitgebreid op een hoogstaand niveau. Daardoor is het FoMU nu het belangrijkste fotomuseum in het land. Maar dat is niet in een handomdraai gebeurd. Het museum vond zijn oorsprong in het toenmalige Provinciaal Museum voor Kunstambachten Sterckshof. Het was een klein onderdeel van een heterogene verzameling gebruiksvoorwerpen, textiel, porselein en religieuze parafernalia. In 1965 organiseerde het museum een expositie "125 jaar Fotografie" in nauwe samenwerking met enkele basisfiguren van het fotobedrijf Gevaert in Mortsel,. Ingenieur Karel Sano, chemicus Laurent Roosens en instructeur Marcel Gruyaert. Zij beschikten, binnen de firma, over een bescheiden collectie fototoestellen en een vrij groot aantal originele prints van internationale fotografen die gebruikt waren om het fototijdschrift Fotorama, dat door Gevaert werd uitgegeven, te illustreren. Na de tentoonstelling schonk de firma Gevaert haar verzameling aan de provincie Antwerpen en zo ontstond de kern van het huidige FoMU dat echter pas in 1986 werd verzelfstandigd. Naast de historicus Roger Coenen die de apparatuur onder zijn hoede nam werd Pool Andries verantwoordelijk voor het fotobeeld en bleef dat tot nu. Van vorming kunsthistoricus had hij het geluk om in een museum te kunnen werken met een beperkte fotocollectie om zo geleidelijk zich de materie eigen te maken. Hij is nu een van de meest gezaghebbende specialisten in zijn vak, ook buiten België. Hij is niet altijd door zijn werkgever als dusdanig erkend want is meerdere keren overvleugeld door, vaak onbekwame, aangestelde directeuren die hem een promotie voor d neus wegkaapten. Het heeft niet belet dat hij onverdroten zijn functie uitbouwde tot de meest gezaghebbende in en buiten het museum. Het boek is een verdoken hommage aan hem die het FoMU zijn betekenis heeft gegeven. De rijkdom van de collectie (50.000 negatieven en prints) is zijn werk en de afbeeldingen getuigen van zijn klare kijk op de evolutie van de fotografie vanaf het begin tot vandaag. Ludo Bekkers Boek "The eye of the Photographer", uitg. FoMU/Lannoo, softcover, 255 pagina's, 34,99 euro.