De tegenstellingen werden afgelopen weken opnieuw onnodig opgeklopt: werkgevers versus werknemers, werklozen versus de actieve bevolking... Het gebrek aan nuance in het recent welvaartsdebat is soms schrijnend. Polarisering is energieverspilling. Vandaar ook deze positieve oproep tot een meer genuanceerd verhaal over het SAMEN creëren en delen van "waarde" en "waarden".

Wij, werknemers én werkgevers, zijn oprecht pleitbezorgers van waardengedreven ondernemen. Wij werken op onze eigen manier, via een cultuur van goesting en daadkracht. Onze slogan "Alles start met een idee" is zeker geen holle slogan. Ieder van ons wordt continu gestimuleerd om, vanuit zijn/haar goesting, ideeën te genereren en van daaruit samen te zoeken naar business opportuniteiten. En als deze er zijn, ook gewoon te ondernemen. Net omdat dit je meer goesting geeft om verder te groeien.

Dit intrapreneurship lukt bij ons door een vlakke structuur, en vooral door een cultuur die vertrekt vanuit duidelijke waarden en afspraken, vanuit een filosofie waarin we allemaal sterk geloven en waarop we elkaar ook aanspreken. Een filosofie die uitgaat van respect voor ieder individu met zijn/haar eigen sterktes en zwaktes, maar ook van de kracht van samenwerking. Op elkaar vertrouwen en bouwen is wat ons doet groeien en wat echt waarde creëert voor ons, de economie en samenleving bij uitbreiding. Wij zijn, met andere woorden, afhankelijk van elkaars' goesting en daadkracht om waarde te realiseren voor onszelf en anderen.

Als die daadkracht dan ook vertaald wordt in positieve resultaten, vieren we die successen samen. En als eens iets mislukt, dan mag dat, en dan leren we er ook samen uit. Noem het waarde creëren en delen.

Moet dit model toegepast worden op de ganse maatschappij? Zal dit ook op grotere schaal, met nog meer verschillende mensen... lukken? Het antwoord is niet eenduidig. We willen vandaag dan ook zeker niet ons eigen model opdringen aan iedereen.

Waarin we echter wel geloven, is de kracht van individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Leidinggevenden en overheden moeten een duidelijk kader creëren dat mensen goesting en implementatiekracht geeft; mensen moeten de opportuniteiten zien, grijpen en er voluit voor gaan met de talenten en middelen die ze hebben.

Daarin zit misschien dan ook wel de oplossing om tot echte vooruitgang te komen. Meer individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In die context zou ondernemerschap geen vies woord mogen zijn. En onderlinge afhankelijkheid of solidariteit ook niet.

Vandaag doen we dan ook een positieve oproep. Een oproep tot meer nuance en een attitudeverandering van "ja maar..." naar "ja, we kunnen het". Kunnen we het debat rond gedeelde waardecreatie meer ten gronde voeren en blijven groeien in een snel veranderende wereld? Dat zou pas vooruitgang zijn!

Onderschreven door (in alfabetische volgorde:) Leen Adams, Mariska Brosens, Veerle Busschaert, Stefan Coucheir, Freya Dandois, Pieterjan Desmet, Thomas Hendrickx, Pim Hens, Robbert Herbert, Jona Mukabalisa, Hella Rogiers, Simon Timmermans en Hannah van Hoorick, de ondernemende medewerkers en zaakvoerders van de zusterbedrijven Antenno (marketing- en communicatiebureau) en Common Ground (adviesbureau ruimtelijke communicatie).

De tegenstellingen werden afgelopen weken opnieuw onnodig opgeklopt: werkgevers versus werknemers, werklozen versus de actieve bevolking... Het gebrek aan nuance in het recent welvaartsdebat is soms schrijnend. Polarisering is energieverspilling. Vandaar ook deze positieve oproep tot een meer genuanceerd verhaal over het SAMEN creëren en delen van "waarde" en "waarden". Wij, werknemers én werkgevers, zijn oprecht pleitbezorgers van waardengedreven ondernemen. Wij werken op onze eigen manier, via een cultuur van goesting en daadkracht. Onze slogan "Alles start met een idee" is zeker geen holle slogan. Ieder van ons wordt continu gestimuleerd om, vanuit zijn/haar goesting, ideeën te genereren en van daaruit samen te zoeken naar business opportuniteiten. En als deze er zijn, ook gewoon te ondernemen. Net omdat dit je meer goesting geeft om verder te groeien. Dit intrapreneurship lukt bij ons door een vlakke structuur, en vooral door een cultuur die vertrekt vanuit duidelijke waarden en afspraken, vanuit een filosofie waarin we allemaal sterk geloven en waarop we elkaar ook aanspreken. Een filosofie die uitgaat van respect voor ieder individu met zijn/haar eigen sterktes en zwaktes, maar ook van de kracht van samenwerking. Op elkaar vertrouwen en bouwen is wat ons doet groeien en wat echt waarde creëert voor ons, de economie en samenleving bij uitbreiding. Wij zijn, met andere woorden, afhankelijk van elkaars' goesting en daadkracht om waarde te realiseren voor onszelf en anderen. Als die daadkracht dan ook vertaald wordt in positieve resultaten, vieren we die successen samen. En als eens iets mislukt, dan mag dat, en dan leren we er ook samen uit. Noem het waarde creëren en delen. Moet dit model toegepast worden op de ganse maatschappij? Zal dit ook op grotere schaal, met nog meer verschillende mensen... lukken? Het antwoord is niet eenduidig. We willen vandaag dan ook zeker niet ons eigen model opdringen aan iedereen. Waarin we echter wel geloven, is de kracht van individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Leidinggevenden en overheden moeten een duidelijk kader creëren dat mensen goesting en implementatiekracht geeft; mensen moeten de opportuniteiten zien, grijpen en er voluit voor gaan met de talenten en middelen die ze hebben. Daarin zit misschien dan ook wel de oplossing om tot echte vooruitgang te komen. Meer individuele betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In die context zou ondernemerschap geen vies woord mogen zijn. En onderlinge afhankelijkheid of solidariteit ook niet. Vandaag doen we dan ook een positieve oproep. Een oproep tot meer nuance en een attitudeverandering van "ja maar..." naar "ja, we kunnen het". Kunnen we het debat rond gedeelde waardecreatie meer ten gronde voeren en blijven groeien in een snel veranderende wereld? Dat zou pas vooruitgang zijn! Onderschreven door (in alfabetische volgorde:) Leen Adams, Mariska Brosens, Veerle Busschaert, Stefan Coucheir, Freya Dandois, Pieterjan Desmet, Thomas Hendrickx, Pim Hens, Robbert Herbert, Jona Mukabalisa, Hella Rogiers, Simon Timmermans en Hannah van Hoorick, de ondernemende medewerkers en zaakvoerders van de zusterbedrijven Antenno (marketing- en communicatiebureau) en Common Ground (adviesbureau ruimtelijke communicatie).