Wat is verlichting? In een essay uit 1784 met die vraag als titel antwoordde Immanuel Kant dat verlichting erin bestaat dat de mensheid 'haar zelfverkozen onvolwassenheid afschud', haar 'luie en laffe' onderwerping aan de 'dogma's en formules' van religieus of politiek gezag. Het motto van de verlichting, verkondigde hij, is: 'Durf te weten!' En haar fundamentele eis is de vrijheid van denken en meningsuiting.
...