Om de Vlaamse letterenwereld een duw in de rug te geven, zou Vlaanderen zich kandidaat kunnen stellen als gastland voor de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenbeurs ter wereld.

Vlaamse auteurs verdienen vaak niet genoeg met hun boeken en moeten ze daardoor andere activiteiten onderhouden. Dat ervaren veel auteurs als een rem op hun creativiteit. Boekhandels hebben het van hun kant alsmaar moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen, onder meer door de prijsconcurrentie en de groei van buitenlandse internetaanbieders.

Steun voor minder rendabele genres

Met het actieplan willen de indienders, Philippe De Coene (sp.a), Paul Delva (CD&V), Lieven Dehandschutter (N-VA) en Bart Caron (Groen!) de boekensector en het letterenbedrijf in Vlaanderen ondersteunen.

Zo pleit het actieplan onder meer voor dat ook economisch minder rendabele genres (bv. poëzie en literair essay) de nodige steun krijgen, dat er aandacht is voor leesbevordering, digitalisering, het literaire erfgoed en de positie van de zelfstandige boekhandel.

Gastland op de Frankfurter Buchmesse

Er wordt ook voorgesteld dat Vlaanderen zich - eventueel samen met Nederland - kandidaat zou stellen als gastland op de Frankfurter Buchmesse. Die kandidatuur zou kunnen voorbereid worden in samenwerking met de sector.

Verder vraagt het Vlaams Parlement ook aan de federale overheid om een aantal basisvoorwaarden voor een gezond boekenbeleid te realiseren, met onder meer aandacht voor een aanpassing van het statuut van de kunstenaar, het leenrecht en een billijke leenvergoeding en een verlaagd BTW-tarief voor elektronische cultuur- en informatieproducten.

Het BoekenOverleg, het overlegorgaan voor de boekensector in Vlaanderen, reageert tevreden op de resolutie. "Met deze resolutie bevestigt het Vlaams Parlement het belang van boeken en letteren binnen de creatieve industrie in Vlaanderen, en de grote culturele en economische waarde die ze hebben. De resolutie toont een duidelijk engagement om deze sector in de toekomst verder te ondersteunen en te laten groeien", aldus het BoekenOverleg. (Belga/MS)

Om de Vlaamse letterenwereld een duw in de rug te geven, zou Vlaanderen zich kandidaat kunnen stellen als gastland voor de Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenbeurs ter wereld. Vlaamse auteurs verdienen vaak niet genoeg met hun boeken en moeten ze daardoor andere activiteiten onderhouden. Dat ervaren veel auteurs als een rem op hun creativiteit. Boekhandels hebben het van hun kant alsmaar moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen, onder meer door de prijsconcurrentie en de groei van buitenlandse internetaanbieders.Steun voor minder rendabele genres Met het actieplan willen de indienders, Philippe De Coene (sp.a), Paul Delva (CD&V), Lieven Dehandschutter (N-VA) en Bart Caron (Groen!) de boekensector en het letterenbedrijf in Vlaanderen ondersteunen. Zo pleit het actieplan onder meer voor dat ook economisch minder rendabele genres (bv. poëzie en literair essay) de nodige steun krijgen, dat er aandacht is voor leesbevordering, digitalisering, het literaire erfgoed en de positie van de zelfstandige boekhandel.Gastland op de Frankfurter Buchmesse Er wordt ook voorgesteld dat Vlaanderen zich - eventueel samen met Nederland - kandidaat zou stellen als gastland op de Frankfurter Buchmesse. Die kandidatuur zou kunnen voorbereid worden in samenwerking met de sector. Verder vraagt het Vlaams Parlement ook aan de federale overheid om een aantal basisvoorwaarden voor een gezond boekenbeleid te realiseren, met onder meer aandacht voor een aanpassing van het statuut van de kunstenaar, het leenrecht en een billijke leenvergoeding en een verlaagd BTW-tarief voor elektronische cultuur- en informatieproducten. Het BoekenOverleg, het overlegorgaan voor de boekensector in Vlaanderen, reageert tevreden op de resolutie. "Met deze resolutie bevestigt het Vlaams Parlement het belang van boeken en letteren binnen de creatieve industrie in Vlaanderen, en de grote culturele en economische waarde die ze hebben. De resolutie toont een duidelijk engagement om deze sector in de toekomst verder te ondersteunen en te laten groeien", aldus het BoekenOverleg. (Belga/MS)