Na 143 dagen onderhandelen is er nog steeds geen nieuwe federale regering in zicht. Toch zullen Bart De Wever (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) op de een of andere manier samen tot een akkoord moeten komen. Om hen daarbij te helpen vroeg Knack bij de start van de Boekenbeurs aan een reeks prominenten welk boek ze beide onderhandelaars cadeau willen doen. Dat maakt een boeiende lectuurlijst voor iedereen die deze ingewikkelde tijden beter wil begrijpen.

Philippe Van Parijs (econoom en filosoof) John Stuart Mill, Considerations on Representative Government te vinden op www.gutenberg.org/ebooks/5669

'Dit boek uit 1861 is een grote klassieker van het politieke denken. Bijzonder aanbevolen is het beroemde zestiende hoofdstuk, met als titel Of Nationality. Daarin beweert Mill dat er in een democratie overeenstemming moet komen tussen taalgrenzen en politieke grenzen. Indien nodig zal Bart De Wever dat zeker verder willen toelichten voor Elio Di Rupo.

'Maar opgelet: het is van groot belang voor beide heren - en voor ons allen - niet in de negentiende eeuw van John Stuart Mill te blijven hangen. Rekening houdend met zijn inzichten moeten De Wever en Di Rupo ook nadenken over hoe een democratie in de 21e eeuw redelijk vlot kan en moet werken als er geen sprake meer kan zijn van een echte (en dus eentalige) natie. Het zou voor allebei dan ook zeer nuttig kunnen zijn om de lectuur van Mill aan te vullen met die van een e-book dat vorig jaar verscheen, Electoral Engineering for a Stalled Federation. Indien ze weinig tijd hebben - wat ik vermoed - raad ik vooral de bijdrage van Bart Maddens aan en het antwoord van Kris Deschouwer en mezelf daarop. Het is een stuk minder elegant geschreven dan Mills prachtige proza maar gratis beschikbaar op www.rethinkingbelgium.eu en uiterst relevant voor onze kleine 21e-eeuwse federatie.'

Philippe Van Parijs (econoom en filosoof) John Stuart Mill, Considerations on Representative Government te vinden op www.gutenberg.org/ebooks/5669 'Dit boek uit 1861 is een grote klassieker van het politieke denken. Bijzonder aanbevolen is het beroemde zestiende hoofdstuk, met als titel Of Nationality. Daarin beweert Mill dat er in een democratie overeenstemming moet komen tussen taalgrenzen en politieke grenzen. Indien nodig zal Bart De Wever dat zeker verder willen toelichten voor Elio Di Rupo. 'Maar opgelet: het is van groot belang voor beide heren - en voor ons allen - niet in de negentiende eeuw van John Stuart Mill te blijven hangen. Rekening houdend met zijn inzichten moeten De Wever en Di Rupo ook nadenken over hoe een democratie in de 21e eeuw redelijk vlot kan en moet werken als er geen sprake meer kan zijn van een echte (en dus eentalige) natie. Het zou voor allebei dan ook zeer nuttig kunnen zijn om de lectuur van Mill aan te vullen met die van een e-book dat vorig jaar verscheen, Electoral Engineering for a Stalled Federation. Indien ze weinig tijd hebben - wat ik vermoed - raad ik vooral de bijdrage van Bart Maddens aan en het antwoord van Kris Deschouwer en mezelf daarop. Het is een stuk minder elegant geschreven dan Mills prachtige proza maar gratis beschikbaar op www.rethinkingbelgium.eu en uiterst relevant voor onze kleine 21e-eeuwse federatie.'