Auteur Margot Vanderstraeten (Limburg), HUB-hoogleraar Philip Vermoortel (Vlaams-Brabant), Letterenhuis-directeur Leen Van Dijck (Antwerpen), Ons Erfdeel-hoofdredacteur Luc Devoldere (Oost-Vlaanderen) , boekhandelaar Johan Vandenbroucke (West-Vlaanderen) en Knack-criticus Frank Hellemans (voorzitter) zetelen in de jury van de vernieuwde Literatuurprijs 2011 van de Vlaamse provincies. In Knack van 10 augustus maken zij de maximaal 7 genomineerden voor de prijs bekend en op zondag 28 augustus volgt dan de feestelijke uitreiking op de Antwerpse Cultuurmarkt die traditoneel de culturele - en nu ook literaire - rentree inluidt.

De Interprovinciale prijs voor Letterkunde werd voor het eerst uitgereikt in 1932 aan Maurice Roelants. In 1953 weigerde Marnix Gijsen de prijs om diverse redenen en vanaf 1957 werd beslist om de prijs elk jaar voor 2 andere literaire genres toe te kennen. Concreet werd de prijs dus sindsdien alternerend voor een prozawerk én een prijs voor het gezamenlijk oeuvre van een auteur uitgereikt, het jaar daarna voor een jeugd- én kinderboek, het derde jaar voor monografie en essay en het vierde jaar voor een verzenbundel én een prijs voor een toneelwerk, een tv- of radiospel.

Deze prijs 'oude' stijl werd voor het laatst toegekend in 2009. Sindsdien broedde men op een nieuwe, aangepaste formule. Ludo Helsen (CD&V), de Antwerpse gedeputeerde voor Cultuur die aan de basis ligt van de prijs 'nieuwe' stijl, is altijd in het belang van dergelijke literaire onderscheidingen door de 5 Vlaamse provincies blijven geloven: "Inzake cultuurbeleid is er voor de provincies een duidelijke taak weggelegd om de actieve deelname aan kunst en cultuur te bevorderen. En hierin spelen cultuurprijzen een belangrijke rol. Want een prijs schaft kansen om te waarderen, en die waardering gestalte te geven: om belangrijk werk onder de aandacht te brengen. Dat is voor een auteur -en een kunstenaar in het algemeen- zeer belangrijk: in het centrum van de aandacht met hun culturele prestatie gelauwerd worden. Vanuit die visie willen we met onze interprovinciale prijs voor literatuur de prestaties van talentvolle schrijvers uit onze provincies onder de aandacht brengen en belonen."

De vernieuwde Interprovinciale Literatuurprijs wil auteurs van fictie, literaire non-fictie én jeugdliteratuur uit het afgelopen jaar (van 1 juni 2010 tot 1 juni 2011) in het zonnetje zetten. De shortlist van maximaal 7 auteurs moet minstens 1 auteur per Vlaamse provincie aan bod laten komen. Nederlandse auteurs komen eveneens in aanmerking, op voorwaarde dat ze de laatste vijf jaar in één van de Vlaamse provincies hebben gewoond. De jury werd samengesteld a rato van 1 jurylid per provincie. Er werd daarenboven naar een zo divers mogelijke mix gestreefd: van een boekhandelaar tot een auteur, van een academicus tot criticus, essayist of bibliothecaris/archivaris.

Naast de officiële prijs van 10.000 euro wordt er ook nog een publieksprijs ingesteld. Na de bekendmaking van de genomineerden in Knack en Knack Boekenburen kan iedereen elektronisch stemmen op zijn favorieten. Vijf lezers worden in de vorm van boekenpakketten beloond.

Auteur Margot Vanderstraeten (Limburg), HUB-hoogleraar Philip Vermoortel (Vlaams-Brabant), Letterenhuis-directeur Leen Van Dijck (Antwerpen), Ons Erfdeel-hoofdredacteur Luc Devoldere (Oost-Vlaanderen) , boekhandelaar Johan Vandenbroucke (West-Vlaanderen) en Knack-criticus Frank Hellemans (voorzitter) zetelen in de jury van de vernieuwde Literatuurprijs 2011 van de Vlaamse provincies. In Knack van 10 augustus maken zij de maximaal 7 genomineerden voor de prijs bekend en op zondag 28 augustus volgt dan de feestelijke uitreiking op de Antwerpse Cultuurmarkt die traditoneel de culturele - en nu ook literaire - rentree inluidt.De Interprovinciale prijs voor Letterkunde werd voor het eerst uitgereikt in 1932 aan Maurice Roelants. In 1953 weigerde Marnix Gijsen de prijs om diverse redenen en vanaf 1957 werd beslist om de prijs elk jaar voor 2 andere literaire genres toe te kennen. Concreet werd de prijs dus sindsdien alternerend voor een prozawerk én een prijs voor het gezamenlijk oeuvre van een auteur uitgereikt, het jaar daarna voor een jeugd- én kinderboek, het derde jaar voor monografie en essay en het vierde jaar voor een verzenbundel én een prijs voor een toneelwerk, een tv- of radiospel.Deze prijs 'oude' stijl werd voor het laatst toegekend in 2009. Sindsdien broedde men op een nieuwe, aangepaste formule. Ludo Helsen (CD&V), de Antwerpse gedeputeerde voor Cultuur die aan de basis ligt van de prijs 'nieuwe' stijl, is altijd in het belang van dergelijke literaire onderscheidingen door de 5 Vlaamse provincies blijven geloven: "Inzake cultuurbeleid is er voor de provincies een duidelijke taak weggelegd om de actieve deelname aan kunst en cultuur te bevorderen. En hierin spelen cultuurprijzen een belangrijke rol. Want een prijs schaft kansen om te waarderen, en die waardering gestalte te geven: om belangrijk werk onder de aandacht te brengen. Dat is voor een auteur -en een kunstenaar in het algemeen- zeer belangrijk: in het centrum van de aandacht met hun culturele prestatie gelauwerd worden. Vanuit die visie willen we met onze interprovinciale prijs voor literatuur de prestaties van talentvolle schrijvers uit onze provincies onder de aandacht brengen en belonen."De vernieuwde Interprovinciale Literatuurprijs wil auteurs van fictie, literaire non-fictie én jeugdliteratuur uit het afgelopen jaar (van 1 juni 2010 tot 1 juni 2011) in het zonnetje zetten. De shortlist van maximaal 7 auteurs moet minstens 1 auteur per Vlaamse provincie aan bod laten komen. Nederlandse auteurs komen eveneens in aanmerking, op voorwaarde dat ze de laatste vijf jaar in één van de Vlaamse provincies hebben gewoond. De jury werd samengesteld a rato van 1 jurylid per provincie. Er werd daarenboven naar een zo divers mogelijke mix gestreefd: van een boekhandelaar tot een auteur, van een academicus tot criticus, essayist of bibliothecaris/archivaris.Naast de officiële prijs van 10.000 euro wordt er ook nog een publieksprijs ingesteld. Na de bekendmaking van de genomineerden in Knack en Knack Boekenburen kan iedereen elektronisch stemmen op zijn favorieten. Vijf lezers worden in de vorm van boekenpakketten beloond.