Jongeren kunnen tegenwoordig niet meer schrijven en dat is te wijten aan het internet. Het geklets op Facebook en de telegramstijl op Twitter hebben de plaats ingenomen van goed opgebouwde essays. Dat is een veelgehoorde klacht van volwassenen.

Maar is dat eigenlijk wel zo? Professor Andrea Lunsford van Stanford University vindt van niet. Ze beweert zelfs het tegendeel. De jongeren van nu schrijven veel meer dan de generatie voor hen. Voor de uitvinding van het internet schreven Amerikanen vrijwel niets, tenzij het moest voor school of het werk.

Het sociale leven van de jongeren van nu speelt zich voor een groot deel online af en dat gaat vrijwel allemaal via teksten. Ruim 38 procent van het schrijven vindt nu plaats in de privésfeer en buiten de leslokalen.

Terug naar de Griekse Oudheid

Lunsford ontdekte bovendien dat de jongeren tegenwoordig helemaal niet slechter schrijven dan vroeger. De studenten van nu zijn erg goed in 'kairos', dat wil zeggen de lezers beoordelen en de toon en techniek op het lezerspubliek aanpassen om zo de boodschap het beste over te dragen.

Het online schrijven, vooral chatten en discussi?ren, ligt dichterbij de Griekse traditie van argumenteren dan de essays die studenten vijftig jaar geleden moesten schrijven.

De opvatting die de huidige studenten hebben over een goed geschreven tekst sluit goed aan bij die Griekse traditie. Studenten willen anderen overtuigen en met hen in debat treden. Goede teksten moeten volgens hen invloed hebben op de wereld.

Andrea Lunsford benadrukt dat een goede opleiding altijd essentieel zal blijven, maar de online wereld is daarop een prima aanvulling en geen belemmering.

Bron: Wired.com

Jongeren kunnen tegenwoordig niet meer schrijven en dat is te wijten aan het internet. Het geklets op Facebook en de telegramstijl op Twitter hebben de plaats ingenomen van goed opgebouwde essays. Dat is een veelgehoorde klacht van volwassenen.Maar is dat eigenlijk wel zo? Professor Andrea Lunsford van Stanford University vindt van niet. Ze beweert zelfs het tegendeel. De jongeren van nu schrijven veel meer dan de generatie voor hen. Voor de uitvinding van het internet schreven Amerikanen vrijwel niets, tenzij het moest voor school of het werk. Het sociale leven van de jongeren van nu speelt zich voor een groot deel online af en dat gaat vrijwel allemaal via teksten. Ruim 38 procent van het schrijven vindt nu plaats in de privésfeer en buiten de leslokalen.Terug naar de Griekse Oudheid Lunsford ontdekte bovendien dat de jongeren tegenwoordig helemaal niet slechter schrijven dan vroeger. De studenten van nu zijn erg goed in 'kairos', dat wil zeggen de lezers beoordelen en de toon en techniek op het lezerspubliek aanpassen om zo de boodschap het beste over te dragen. Het online schrijven, vooral chatten en discussi?ren, ligt dichterbij de Griekse traditie van argumenteren dan de essays die studenten vijftig jaar geleden moesten schrijven.De opvatting die de huidige studenten hebben over een goed geschreven tekst sluit goed aan bij die Griekse traditie. Studenten willen anderen overtuigen en met hen in debat treden. Goede teksten moeten volgens hen invloed hebben op de wereld.Andrea Lunsford benadrukt dat een goede opleiding altijd essentieel zal blijven, maar de online wereld is daarop een prima aanvulling en geen belemmering.Bron: Wired.com