Jean Raspail over vluchtelingengolf in Europa

28/02/11 om 22:35 - Bijgewerkt om 22:35

Nu de angst toeneemt dat Europa door Noord-Afrikaanse vluchtelingen wordt overspoeld, ontdekt het continent de Franse auteur Raspail die het allemaal al heeft voorspeld.

De Franse schrijver Jean Raspail is 85 jaar. In 1973 publiceerde hij de roman 'Le camp des saints'. Een echte bestseller is dit boek nooit geweest, maar in de loop van vier decennia kende het wel een gestaag succes. Tot nog toe werden van de roman in Frankrijk een miljoen exemplaren verkocht. Zopas verscheen het boek in een nieuwe oplage.

Waarover gaat het? Een miljoen Indiërs ontvluchten de hongersnood in hun land. Met honderden schepen stranden ze op de Côte d'Azur. Ze overspoelen Frankrijk en Europa. Ze zijn niet gewelddadig en hun lot zet de Fransen aan tot medelijden en sympathie.

De schrijver van de roman, Jean Raspail, is een wereldreiziger. Uit zijn boeken blijkt een grote sympathie voor exotische volkeren en stammen. In het kamp van de racisten kun je hem niet aantreffen. Raspail heeft het altijd opgenomen voor bedreigde talen, culturen en tradities, waar dan ook ter wereld. Hij noemt zichzelf een behoudsgezinde tegenstander van massa-immigratie.

Voor de nieuwe druk van 'Le camp des saints' schreef Raspail een voorwoord van veertig bladzijden dat de titel 'Big Other' draagt. De auteur schrijft in dit voorwoord dat er nu een definitief einde komt aan de blanke wereld in Europa. De roman is vol erbarmen. Er komt een paus in voor die Benedictus XVI heet, een Braziliaan die de schatten van het Vaticaan verkoopt om de armen te helpen.
In zijn voorwoord citeert de schrijver ook de lovende brieven die de latere president François Mitterrand en diens minister van Justitie Robert Badinter schreven toen 'Le camp des saints' in 1973 verscheen.

In zijn voorwoord betoogt Raspail dat midden deze eeuw de meerderheid van de actieve bevolking in de Europese steden van buiten-Europese afkomst zal zijn. Een reden tot paniek is er niet. Tenslotte beschouwt Raspail zichzelf als een afstammeling van de West-Goten die vanuit de Karpaten naar het Westen trokken, in 410 Rome plunderden en de ondergang van het Romeinse rijk bewerkstelligden.

In het Nederlands verschenen van Raspail de romans 'Wie kent de mensen nog' (1988) en 'Het blauwe eiland'(1990), beide bij De Prom. In totaal publiceerde de schrijver een veertigtal boeken.

Piet de Moor

Onze partners