De slimme combinatie van internet met printing on demand is niet nieuw. Bied een boek aan op internet en produceer het pas als zodra iemand het bestelt. Printing on demand (POD) dus. Met de opkomst van het e-book is het ook mogelijk om geen boek te maken, maar de koper toegang te verkopen tot een bestand dat hij op zijn e-reader, iPhone of computer leest. De enige kosten voor uitgevers zijn die voor digitalisering en de software. Alle variabele kosten worden direct verrekend bij iedere verkoop.

Nog altijd zorgt dit model voor een gestage, maar uiteindelijk gigantische uitbreiding van het aanbod beschikbare boeken. Vanmiddag komt daar weer een bescheiden collectie bij. Dan lanceert het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar in Leeuwarden een website exclusief gewijd aan Friese literatuur. Onderdeel daarvan is een digitale bibliotheek: 83 titels die online te lezen zijn: van de negentiende eeuwer Waling Dykstra tot de modernist Anne Wadman. Vijftig daarvan zijn ook te koop: nu als on demand geproduceerd boek, over een paar maanden als e-book.

Bijzonder aan dit project is de samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), die al bijna tien jaar werkt aan de digitale ontsluiting van het Nederlandse literaire erfgoed - inmiddels 7000 titels bij elkaar, goed voor ruim 1,5 miljoen xml-pagina's. Zij hebben, met steun van de Nederlandse overheid, de Friese klassiekers gedigitaliseerd en bieden nu dezelfde titels ook op hun eigen site aan. Ook met een bestelknop bij de vijftig geselecteerde titels.

Daarmee is dit de eerste keer dat de DBNL zijn bestanden gebruikt voor commerciële doeleinden. De eerste, maar zeker niet de laatste keer. Voor de DBNL is dit project een experiment om te zien hoe het, in samenwerking met instellingen als Tresoar maar ook commerciële uitgeverijen, klassiekers opnieuw beschikbaar kan maken én houden. Initiatieven met reguliere uitgaven zijn per definitie eindig: het boek is uitverkocht of wordt verramsjt. Met printing on demand en ebooks hoeft dat niet het geval te zijn.

Later dit jaar staat er een tweede experiment op het programma: de digitalisering van tweeduizend romans uit de periode 1945-2000. Uitgevers zullen deze boeken via de gewone retailkanalen als on demand-uitgave exploiteren. De DBNL zelf zal de boeken onderbrengen in een afgesloten domein online, waar klanten tegen betaling toegang toe krijgen om te browsen of teksten te downloaden. Wanneer dit project van start gaat, is nog onduidelijk. Alle betrokken partijen zijn nog bezig de laatste technische problemen op te lossen.

Als het experiment slaagt, lonkt een interessant perspectief: de mogelijkheid om de totale Nederlandse literatuur via de DBNL te kunnen kopen als on demand-uitgave of e-book.

Maarten Dessing

De slimme combinatie van internet met printing on demand is niet nieuw. Bied een boek aan op internet en produceer het pas als zodra iemand het bestelt. Printing on demand (POD) dus. Met de opkomst van het e-book is het ook mogelijk om geen boek te maken, maar de koper toegang te verkopen tot een bestand dat hij op zijn e-reader, iPhone of computer leest. De enige kosten voor uitgevers zijn die voor digitalisering en de software. Alle variabele kosten worden direct verrekend bij iedere verkoop. Nog altijd zorgt dit model voor een gestage, maar uiteindelijk gigantische uitbreiding van het aanbod beschikbare boeken. Vanmiddag komt daar weer een bescheiden collectie bij. Dan lanceert het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar in Leeuwarden een website exclusief gewijd aan Friese literatuur. Onderdeel daarvan is een digitale bibliotheek: 83 titels die online te lezen zijn: van de negentiende eeuwer Waling Dykstra tot de modernist Anne Wadman. Vijftig daarvan zijn ook te koop: nu als on demand geproduceerd boek, over een paar maanden als e-book. Bijzonder aan dit project is de samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), die al bijna tien jaar werkt aan de digitale ontsluiting van het Nederlandse literaire erfgoed - inmiddels 7000 titels bij elkaar, goed voor ruim 1,5 miljoen xml-pagina's. Zij hebben, met steun van de Nederlandse overheid, de Friese klassiekers gedigitaliseerd en bieden nu dezelfde titels ook op hun eigen site aan. Ook met een bestelknop bij de vijftig geselecteerde titels. Daarmee is dit de eerste keer dat de DBNL zijn bestanden gebruikt voor commerciële doeleinden. De eerste, maar zeker niet de laatste keer. Voor de DBNL is dit project een experiment om te zien hoe het, in samenwerking met instellingen als Tresoar maar ook commerciële uitgeverijen, klassiekers opnieuw beschikbaar kan maken én houden. Initiatieven met reguliere uitgaven zijn per definitie eindig: het boek is uitverkocht of wordt verramsjt. Met printing on demand en ebooks hoeft dat niet het geval te zijn. Later dit jaar staat er een tweede experiment op het programma: de digitalisering van tweeduizend romans uit de periode 1945-2000. Uitgevers zullen deze boeken via de gewone retailkanalen als on demand-uitgave exploiteren. De DBNL zelf zal de boeken onderbrengen in een afgesloten domein online, waar klanten tegen betaling toegang toe krijgen om te browsen of teksten te downloaden. Wanneer dit project van start gaat, is nog onduidelijk. Alle betrokken partijen zijn nog bezig de laatste technische problemen op te lossen. Als het experiment slaagt, lonkt een interessant perspectief: de mogelijkheid om de totale Nederlandse literatuur via de DBNL te kunnen kopen als on demand-uitgave of e-book. Maarten Dessing