Aangezien deze test in 2012 werd opgesteld en afgenomen zijn de politieke vragen niet meer actueel.

In 2012 werden 991 studenten uit 8 lerarenopleidingen secundair onderwijs ondervraagd over hun algemene kennis en inzichten m.b.t. verschillende domeinen : politiek, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Het uitgangspunt van dit onderzoek was de vaststelling van docenten dat veel studenten de nodige kennis en kaders missen om de actualiteit via kranten, tijdschriften en duidingsprogramma's te kunnen volgen. Hieronder vindt u dezelfde test die de studenten kregen. Na elke vraag geven we hun score. Bent u slimmer?

Lees ook: Leraars in spe gebuisd voor basiskennis

In 2012 werden 991 studenten uit 8 lerarenopleidingen secundair onderwijs ondervraagd over hun algemene kennis en inzichten m.b.t. verschillende domeinen : politiek, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Het uitgangspunt van dit onderzoek was de vaststelling van docenten dat veel studenten de nodige kennis en kaders missen om de actualiteit via kranten, tijdschriften en duidingsprogramma's te kunnen volgen. Hieronder vindt u dezelfde test die de studenten kregen. Na elke vraag geven we hun score. Bent u slimmer? Lees ook: Leraars in spe gebuisd voor basiskennis