Minister van Ambtenarenzaken van de Franse Gemeenschap André Flahaut (PS) en zijn partijgenote in de Brusselse regering Fadila Laanan vinden dat de federale regering het dossier van de pensioenen voor zware beroepen verkeerd aanpakt. Ze vinden het niet kunnen dat er voor dat dossier een gesloten enveloppe is vastgelegd. 'Dat is de omgekeerde aanpak', menen de PS-ministers.

Volgens Flahaut en Laanan (die binnen de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel (COCOF) onder meer bevoegd is voor onderwijs en kinderopvang) zouden eerst de criteria en voorwaarden voor de erkenning van zware beroepen vastgelegd moeten worden voor de kostprijs van de maatregelen berekend worden. 'Een gesloten enveloppe zorgt voor concurrentie tussen de vragen', menen ze.

De PS'ers vrezen ook dat bepaalde beroepen die nu onder de bevoegdheden van de deelstaten vallen uit de boot zullen vallen. Dat de federale regering 'stress' niet als afzonderlijk, maar enkel als 'verzwaren' criterium beschouwt, dreigt volgens Flahaut en Laanan dan weer nadelig te zijn voor beroepen met vooral vrouwen.

Cruciaal overleg

De sociale partners buigen zich woensdag - wat het overheidspersoneel betreft - voor het eerst officieel over het voorontwerp van wet, nadat de regering het eens is geraakt over een kader.

Dat overleg vindt plaats in het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren. Op de agenda, aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten, allerlei technische uitklaringen maar ook de beruchte lijst. ACV wil duidelijkheid over wie precies in aanmerking komt. 'We willen geen kat in een zak kopen', waarschuwt Hamelinck. De vakbond wil zoveel mogelijk beroepsgroepen laten erkennen. Onder meer voor het onderwijs, wil de vakbond 'zo ver mogelijk gaan'. De vakbond wil woensdag ook duidelijkheid over de verworven rechten. Voor ACV moeten bijvoorbeeld verpleegsters - die vroeger niet in aanmerking kwamen voor een zwaar beroep - de mogelijkheid krijgen om hun prestaties uit het verleden toch te laten meetellen als zwaar beroep. Ook over de situatie van contractuelen wil de vakbond duidelijkheid.

Gisteren vond het overleg over zware beroepen in de privésector plaats. Een gemeenschappelijk advies, zoals de regering had gevraagd, is nog niet uit de bus gekomen.

Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet normaal in 2020 van kracht worden. De regering is het in maart eens geraakt over een kader. Zo zijn er criteria vastgelegd waaraan een 'zwaar beroep' moet voldoen: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Mensen met zware beroepen zullen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen kunnen, maar nooit voor zestig jaar. De huidige preferentiële regimes voor het rijdend personeel van de spoorwegen (pensioen op 56) en voor militairen (pensioen op 55) verdwijnen dan weer. Er is wel sprake van een overgangsperiode van 20 jaar.

Minister van Ambtenarenzaken van de Franse Gemeenschap André Flahaut (PS) en zijn partijgenote in de Brusselse regering Fadila Laanan vinden dat de federale regering het dossier van de pensioenen voor zware beroepen verkeerd aanpakt. Ze vinden het niet kunnen dat er voor dat dossier een gesloten enveloppe is vastgelegd. 'Dat is de omgekeerde aanpak', menen de PS-ministers.Volgens Flahaut en Laanan (die binnen de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel (COCOF) onder meer bevoegd is voor onderwijs en kinderopvang) zouden eerst de criteria en voorwaarden voor de erkenning van zware beroepen vastgelegd moeten worden voor de kostprijs van de maatregelen berekend worden. 'Een gesloten enveloppe zorgt voor concurrentie tussen de vragen', menen ze. De PS'ers vrezen ook dat bepaalde beroepen die nu onder de bevoegdheden van de deelstaten vallen uit de boot zullen vallen. Dat de federale regering 'stress' niet als afzonderlijk, maar enkel als 'verzwaren' criterium beschouwt, dreigt volgens Flahaut en Laanan dan weer nadelig te zijn voor beroepen met vooral vrouwen.De sociale partners buigen zich woensdag - wat het overheidspersoneel betreft - voor het eerst officieel over het voorontwerp van wet, nadat de regering het eens is geraakt over een kader. Dat overleg vindt plaats in het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren. Op de agenda, aldus Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten, allerlei technische uitklaringen maar ook de beruchte lijst. ACV wil duidelijkheid over wie precies in aanmerking komt. 'We willen geen kat in een zak kopen', waarschuwt Hamelinck. De vakbond wil zoveel mogelijk beroepsgroepen laten erkennen. Onder meer voor het onderwijs, wil de vakbond 'zo ver mogelijk gaan'. De vakbond wil woensdag ook duidelijkheid over de verworven rechten. Voor ACV moeten bijvoorbeeld verpleegsters - die vroeger niet in aanmerking kwamen voor een zwaar beroep - de mogelijkheid krijgen om hun prestaties uit het verleden toch te laten meetellen als zwaar beroep. Ook over de situatie van contractuelen wil de vakbond duidelijkheid. Gisteren vond het overleg over zware beroepen in de privésector plaats. Een gemeenschappelijk advies, zoals de regering had gevraagd, is nog niet uit de bus gekomen.Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet normaal in 2020 van kracht worden. De regering is het in maart eens geraakt over een kader. Zo zijn er criteria vastgelegd waaraan een 'zwaar beroep' moet voldoen: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Mensen met zware beroepen zullen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen kunnen, maar nooit voor zestig jaar. De huidige preferentiële regimes voor het rijdend personeel van de spoorwegen (pensioen op 56) en voor militairen (pensioen op 55) verdwijnen dan weer. Er is wel sprake van een overgangsperiode van 20 jaar.