'Ik stel me kwetsbaar op.' Met de invoering van een digitale bosteller kan voortaan elke Vlaming bekijken hoeveel hectare bos erbij komt. Ook het aantal afzonderlijke bomen wordt in kaart gebracht. 'Mijn kabinet zei me dat ik het niet moest doen, maar het houdt mij en ons allemaal scherp', zei minister Zuhal Demir dinsdag in het Vlaams Parlement.

Die bosteller is een onderdeel van een groter bosuitbreidingsplan. Dat moet leiden tot 10.000 hectare extra bos tegen 2030. 4.000 hectare moet al klaargestoomd worden tegen 2024. 'Met de groenste inhaalbeweging ooit willen we samen samen twintig keer Monaco bebossen in Vlaanderen', zo beschreef Demir het.

De minister trekt daarvoor zo'n 122 miljoen euro uit. Daarnaast hoopt ze nog geld los te wrikken bij de Europese Unie. Dat geld is geen overbodige luxe, redeneert Demir. 'Door de corona-epidemie hebben veel mensen de waarde van groen herontdekt.'

Demir erkent evenwel dat grond duur is. De regering zal dus prioritair mikken op terreinen die al in overheidshanden zijn. Voor het overige wil ze de subsidiemechanismen voor particulieren die hun grond willen bebossen 'klantvriendelijk' maken.

Jaarlijkse 'boscongressen', waar de voortgang wordt gemonitord en goede leerlingen in de bloemetjes worden gezet, moeten de doelstellingen kracht bijzetten. Demir zal ook inzetten op 'bekende en minder bekende Vlamingen' die fungeren als 'bosambassadeurs'. Naar aanleiding van de Oosterweel-intendant Alexander D'Hooghe komt er zelfs een 'bosintendant' om als brugfiguur te dienen tussen Vlaanderen en de andere actoren.

Die communicatie zal dan ook belangrijk zijn. Opvallend in het hele plan is dat de Vlaamse regering grotendeels kijkt naar de inspanningen van derden. Zo staat de Vlaamse overheid zelf slechts voor 1.250 hectare in - minder dan een derde van die 4.000 hectare. Via een omweg van 750 hectare worden ook nog de lokale besturen betrokken. De helft van de doelstelling moet dus worden gerealiseerd door natuurverenigingen, bosgroepen en privé-eigenaars, inclusief bedrijven.

Aan praatjes groeien geen blaadjes.

Bruno Tobback (SP.A)

Frans Timmermans

Die afhankelijkheid is meteen de achilleshiel van het plan, redeneert oppositiepartij Groen. 'Nu hangt de regering af van de goodwill van anderen', zegt parlementslid Mieke Schauvliege. Coalitiepartners CD&V en Open VLD vragen dan weer dat de landbouwsector meer wordt betrokken in de plannen.

Net als Schauvliege juicht ook SP.A'er Bruno Tobback de ambitie van Demir toe. Het contrast met haar voorganger Joke Schauvliege (CD&V) lijkt groot. 'In vergelijking met de periode waarin we ervanuit ging dat bomen dienen om gekapt te worden, is dit een belangrijke stap vooruit.' Alleen vraagt Tobback zich af of er niet te veel wordt ingezet op communicatie. 'Aan praatjes groeien geen blaadjes.'

Zo vindt SP.A het eigenaardig dat Demir hoopt op Europese middelen. Diezelfde minister staat evenwel niet te springen voor de Green Deal van de Europese Commissie, waaraan die centen gekoppeld zijn. Haar woordenwisseling met vicevoorzitter Frans Timmermans ligt nog vers in het geheugen. 'Ofwel schiet je het plan af, ofwel aanvaard je de centen', aldus Tobback.

Boerenbond: 'Gemiste kans'

Als grootste gebruiker van de open ruimte werden de landbouwers en de Boerenbond op geen enkel moment betrokken bij de opmaak van het bebossingsplan. Boerenbond beschouwt dit als 'een gemiste kans' en kan - op dit moment - dan ook niet anders dan ontgoocheld reageren op het plan, zo klinkt het in een persbericht.

'Wij hebben meermaals aangedrongen bij het kabinet-Demir om betrokken te worden bij de opmaak van dit plan. Zonder resultaat - de enige reactie was dat dit plan werd opgemaakt met de betrokken actoren. Blijkbaar ziet de minister de landbouwsector dus niet als een actor in de open ruimte in Vlaanderen', reageert Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.

Bos realiseren in het agrarisch gebied verandert ook de agrarische structuur. Daarom moet steeds de impact op de professionele land- en tuinbouw in kaart gebracht worden. Zoniet wordt het agrarisch gebied verder versnipperd, wordt het zonevreemd gebruik nog verder gestimuleerd en hypothekeert dit op termijn de rechtszekerheid van de landbouwers die in coronatijden nochtans als een cruciale sector werden aanzien.

Deze aanpak staat ook haaks op de afspraken gemaakt in het Vlaams regeerakkoord, luidt het. Boerenbond vraagt dat het agrarisch gebied gevrijwaard wordt voor de professionele land- en tuinbouw zoals voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en verankerd in het Vlaams regeerakkoord én er dus in een eerste fase voluit ingezet wordt op de groene bestemmingen, waar blijkbaar nog veel mogelijkheden liggen. (Belga)

'Ik stel me kwetsbaar op.' Met de invoering van een digitale bosteller kan voortaan elke Vlaming bekijken hoeveel hectare bos erbij komt. Ook het aantal afzonderlijke bomen wordt in kaart gebracht. 'Mijn kabinet zei me dat ik het niet moest doen, maar het houdt mij en ons allemaal scherp', zei minister Zuhal Demir dinsdag in het Vlaams Parlement. Die bosteller is een onderdeel van een groter bosuitbreidingsplan. Dat moet leiden tot 10.000 hectare extra bos tegen 2030. 4.000 hectare moet al klaargestoomd worden tegen 2024. 'Met de groenste inhaalbeweging ooit willen we samen samen twintig keer Monaco bebossen in Vlaanderen', zo beschreef Demir het. De minister trekt daarvoor zo'n 122 miljoen euro uit. Daarnaast hoopt ze nog geld los te wrikken bij de Europese Unie. Dat geld is geen overbodige luxe, redeneert Demir. 'Door de corona-epidemie hebben veel mensen de waarde van groen herontdekt.'Demir erkent evenwel dat grond duur is. De regering zal dus prioritair mikken op terreinen die al in overheidshanden zijn. Voor het overige wil ze de subsidiemechanismen voor particulieren die hun grond willen bebossen 'klantvriendelijk' maken.Jaarlijkse 'boscongressen', waar de voortgang wordt gemonitord en goede leerlingen in de bloemetjes worden gezet, moeten de doelstellingen kracht bijzetten. Demir zal ook inzetten op 'bekende en minder bekende Vlamingen' die fungeren als 'bosambassadeurs'. Naar aanleiding van de Oosterweel-intendant Alexander D'Hooghe komt er zelfs een 'bosintendant' om als brugfiguur te dienen tussen Vlaanderen en de andere actoren. Die communicatie zal dan ook belangrijk zijn. Opvallend in het hele plan is dat de Vlaamse regering grotendeels kijkt naar de inspanningen van derden. Zo staat de Vlaamse overheid zelf slechts voor 1.250 hectare in - minder dan een derde van die 4.000 hectare. Via een omweg van 750 hectare worden ook nog de lokale besturen betrokken. De helft van de doelstelling moet dus worden gerealiseerd door natuurverenigingen, bosgroepen en privé-eigenaars, inclusief bedrijven. Die afhankelijkheid is meteen de achilleshiel van het plan, redeneert oppositiepartij Groen. 'Nu hangt de regering af van de goodwill van anderen', zegt parlementslid Mieke Schauvliege. Coalitiepartners CD&V en Open VLD vragen dan weer dat de landbouwsector meer wordt betrokken in de plannen. Net als Schauvliege juicht ook SP.A'er Bruno Tobback de ambitie van Demir toe. Het contrast met haar voorganger Joke Schauvliege (CD&V) lijkt groot. 'In vergelijking met de periode waarin we ervanuit ging dat bomen dienen om gekapt te worden, is dit een belangrijke stap vooruit.' Alleen vraagt Tobback zich af of er niet te veel wordt ingezet op communicatie. 'Aan praatjes groeien geen blaadjes.' Zo vindt SP.A het eigenaardig dat Demir hoopt op Europese middelen. Diezelfde minister staat evenwel niet te springen voor de Green Deal van de Europese Commissie, waaraan die centen gekoppeld zijn. Haar woordenwisseling met vicevoorzitter Frans Timmermans ligt nog vers in het geheugen. 'Ofwel schiet je het plan af, ofwel aanvaard je de centen', aldus Tobback.