Zuhal Demir zorgde de afgelopen week voor hoogspanning in de Vlaamse regering door in het parlement te suggereren dat er best een parlementaire onderzoekscommissie komt naar de PFOS-vervuiling door het bedrijf 3M in Zwijndrecht. Die kwam aan het licht in het kader van het Oosterweelproject. Nu blijkt dat er reeds jaren verontrustende studies waren, die echter niet bij de verantwoordelijke minister terecht kwamen.

De N-VA-minister erkende dat de afgelopen Vlaamse ministerraad een 'stevige vergadering' was waar ze 'heeft moeten incasseren'. Maar voor Demir is niet de vraag 'wie?' maar 'waarom?'. In de eerste plaats moet de bevolking volgens Demir de nodige duidelijkheid krijgen. Daarom werken de pas aangestelde opdrachthouder en het Agentschap en Gezondheid in samenwerking met de lokale besturen aan een bloedonderzoek en staalafnames van water en grond. Op basis daarvan worden de mensen ingelicht. Ze wil niet zover gaan om te spreken van 'een nieuwe dioxinecrisis'.

In een eerste fase gebeurt het onderzoek in de omgeving van Zwijndrecht. De perimeter van 15 kilometer rond het bedrijf werd door de Antwerpse universiteit eerder arbitrair vastgelegd en kan eventueel tot Antwerpen uitgebreid worden, 'maar we moeten ergens beginnen', aldus Demir.

Studies

Maar voor de toekomst vindt minister Demir het belangrijk dat er onderzocht wordt waarom er nooit iets gebeurd is met de alarmerende studies die al begin 2000 werden uitgevoerd. Die deden blijkbaar nooit het alarm afgaan, noch bij de gemeente Zwijndrecht, noch bij de Vlaamse administratie of de bevoegde ministers.

Zo verklaarde minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke dat het Agenschap Zorg en Gezondheid nooit de studies van OVAM over de problematiek ontvangen heeft. 'Was er een gebrekkige informatiedoorstroming? Is dat het gevolg van te veel verkokering?', vroeg Demir zich af.

Zuhal Demir zorgde de afgelopen week voor hoogspanning in de Vlaamse regering door in het parlement te suggereren dat er best een parlementaire onderzoekscommissie komt naar de PFOS-vervuiling door het bedrijf 3M in Zwijndrecht. Die kwam aan het licht in het kader van het Oosterweelproject. Nu blijkt dat er reeds jaren verontrustende studies waren, die echter niet bij de verantwoordelijke minister terecht kwamen.De N-VA-minister erkende dat de afgelopen Vlaamse ministerraad een 'stevige vergadering' was waar ze 'heeft moeten incasseren'. Maar voor Demir is niet de vraag 'wie?' maar 'waarom?'. In de eerste plaats moet de bevolking volgens Demir de nodige duidelijkheid krijgen. Daarom werken de pas aangestelde opdrachthouder en het Agentschap en Gezondheid in samenwerking met de lokale besturen aan een bloedonderzoek en staalafnames van water en grond. Op basis daarvan worden de mensen ingelicht. Ze wil niet zover gaan om te spreken van 'een nieuwe dioxinecrisis'.In een eerste fase gebeurt het onderzoek in de omgeving van Zwijndrecht. De perimeter van 15 kilometer rond het bedrijf werd door de Antwerpse universiteit eerder arbitrair vastgelegd en kan eventueel tot Antwerpen uitgebreid worden, 'maar we moeten ergens beginnen', aldus Demir.Maar voor de toekomst vindt minister Demir het belangrijk dat er onderzocht wordt waarom er nooit iets gebeurd is met de alarmerende studies die al begin 2000 werden uitgevoerd. Die deden blijkbaar nooit het alarm afgaan, noch bij de gemeente Zwijndrecht, noch bij de Vlaamse administratie of de bevoegde ministers.Zo verklaarde minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke dat het Agenschap Zorg en Gezondheid nooit de studies van OVAM over de problematiek ontvangen heeft. 'Was er een gebrekkige informatiedoorstroming? Is dat het gevolg van te veel verkokering?', vroeg Demir zich af.