De regering-Jambon houdt vrijdag de aangekondigde klimaatministerraad. Naar aanloop van die ministerraad kreeg de regering een stapel adviezen met daarin allerlei mogelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Zo pleiten de sociale partners van de SERV bijvoorbeeld voor het stimuleren van warmtepompen, een verplichte renovatie van woningen, 1 miljoen extra elektrische wagens en de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Het Vlaams Klimaatpanel dringt dan weer aan op een afbouw van de veestapel en pleit ook voor de invoering van de slimme kilometerheffing.

In antwoord op vragen van Bart Claes (Vlaams Belang) en Chris Steenwegen (Groen) liet minister Demir, die optreedt als coördinerend klimaatminister, verstaan dat de Vlaamse regering zich vrijdag buigt over bijkomende klimaatmaatregelen. 'Ik ga daar niet op vooruitlopen', aldus Demir. 'Ik weet ook niet of we eruit zullen komen, maar we hebben de herfstvakantie ook nog'. Demir erkent dat het huidige tempo om de broeikasgassen terug te dringen te laag ligt. 'Er is in Vlaanderen sinds 2005 maar 5 procent gereduceerd en in het coronajaar was er een reductie van 1 procent.

Aan dit tempo gaan we er niet komen', geeft de N-VA-minister toe. Welke bijkomende maatregelen de regering precies plant, kan Demir nog niet kwijt. Maar zonder bijkomende Vlaamse maatregelen, is de minister niet van plan om naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow (die zondag start en loopt tot 12 november, red.) te gaan. 'Komt er niks uit ons overleg, dan ga ik niet, want dan kan ik daar niks gaan doen'.

Vraagstellers Claes en Steenwegen reageerden teleurgesteld op het antwoord van Demir. Zo betreurde Claes dat Demir voorlopig geen duidelijkheid wil geven over de slimme kilometerheffing. Steenwegen vindt dan weer dat Demir tekortschiet als coördinerend minister. 'Deze regering slaagt er al niet in om het eigen zwakke klimaatplan gerealiseerd te krijgen. U hebt uw collega's om voorstellen gevraagd. Blijkbaar is er weinig antwoord gekomen op die vraag en blijft deze regering steken in een gebrek aan ambitie', aldus Steenwegen.

De regering-Jambon houdt vrijdag de aangekondigde klimaatministerraad. Naar aanloop van die ministerraad kreeg de regering een stapel adviezen met daarin allerlei mogelijke maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Zo pleiten de sociale partners van de SERV bijvoorbeeld voor het stimuleren van warmtepompen, een verplichte renovatie van woningen, 1 miljoen extra elektrische wagens en de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Het Vlaams Klimaatpanel dringt dan weer aan op een afbouw van de veestapel en pleit ook voor de invoering van de slimme kilometerheffing. In antwoord op vragen van Bart Claes (Vlaams Belang) en Chris Steenwegen (Groen) liet minister Demir, die optreedt als coördinerend klimaatminister, verstaan dat de Vlaamse regering zich vrijdag buigt over bijkomende klimaatmaatregelen. 'Ik ga daar niet op vooruitlopen', aldus Demir. 'Ik weet ook niet of we eruit zullen komen, maar we hebben de herfstvakantie ook nog'. Demir erkent dat het huidige tempo om de broeikasgassen terug te dringen te laag ligt. 'Er is in Vlaanderen sinds 2005 maar 5 procent gereduceerd en in het coronajaar was er een reductie van 1 procent. Aan dit tempo gaan we er niet komen', geeft de N-VA-minister toe. Welke bijkomende maatregelen de regering precies plant, kan Demir nog niet kwijt. Maar zonder bijkomende Vlaamse maatregelen, is de minister niet van plan om naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow (die zondag start en loopt tot 12 november, red.) te gaan. 'Komt er niks uit ons overleg, dan ga ik niet, want dan kan ik daar niks gaan doen'. Vraagstellers Claes en Steenwegen reageerden teleurgesteld op het antwoord van Demir. Zo betreurde Claes dat Demir voorlopig geen duidelijkheid wil geven over de slimme kilometerheffing. Steenwegen vindt dan weer dat Demir tekortschiet als coördinerend minister. 'Deze regering slaagt er al niet in om het eigen zwakke klimaatplan gerealiseerd te krijgen. U hebt uw collega's om voorstellen gevraagd. Blijkbaar is er weinig antwoord gekomen op die vraag en blijft deze regering steken in een gebrek aan ambitie', aldus Steenwegen.