Er liep een aanvraag om 27 hectare van het natuurgebied om te vormen tot industriezone voor watergebonden economische activiteiten, maar die plannen stuitten op heel wat protest. Vlaanderen ontving afgelopen zomer 4.500 bezwaarschriften. Er waren ook meer dan 40.000 handtekeningen op petities.

Demir liet toen weten die met open vizier te zullen bekijken en tegen eind september een beslissing te nemen. Die valt nu al vroeger: de minister zet het planningsproces stop. De Groene Delle blijft natuurgebied.

De minister wijst erop dat het dossier al sinds 2004 loopt en dat de geesten sindsdien zijn gerijpt. 'Intussen kijkt iedereen anders naar de Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en met een grote sponsfunctie. Het gebied is als het ware een rolmodel voor de strijd tegen droogte en voor de Blue Deal waarmee Vlaanderen investeert in meer ruimte voor water.'

Demir gaat nu op zoek naar andere gebieden waar watergebonden activiteiten kunnen worden ontwikkeld. In het najaar zou ze met een nieuw voorstel naar de regering komen. Ze verwijst onder meer naar het toekomstige bedrijventerrein Insteekhaven Lummen.

'Burger wijst de weg'

Volgens Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) is de minister teruggekomen op de eerdere beslissing omdat bewoners zo massaal hun stem hebben laten horen. 'De burger wijst minister Demir de weg', zegt hij.

Danen zag geen argumenten om de Groene Delle te vernietigen. 'In Limburg ligt er meer dan 100 hectare industriegrond langs het kanaal vrij. We offeren toch geen waardevolle natuur met een groot waterabsorberend en bufferend vermogen op omwille van slordig bestuur.' 'Maar goed', concludeert hij, 'de slag is thuisgehaald. Wij zijn dus tevreden.'

Het Actiefront De Groene Delle spreekt over een succes na 13 jaar inspanning. 'We zijn er uiteraard zeer blij mee, maar we kijken ook wel uit of het een tijdelijke of definitieve bestemming is, en of het om een statuut van natuurbescherming gaat', zegt Erik Van den Abbeele van het Actiefront. 'We hadden een grotere actie gepland op 20 september. We gaan dat in elk geval nog laten plaatsvinden, maar het zal dan een feestelijke actie zijn.'

Hij hoopt dat er lessen worden getrokken worden uit het dossier. 'Ik hoop dat er rond elk dossier samenwerking door verenigingen kan komen. Dat is onze sterkte geweest, waar we in de laatste fase tot op het kabinet zijn geweest. Ik denk dat het ook binnen de publieke opinie een andere kant op gaat.'

'Zwaar ontgoocheld'

Een heel ander geluid valt te horen bij werkgeversorgansiaties Voka - Kvk Limburg en VKW Limburg. Zij zijn 'zwaar ontgoocheld' en houden de voltallige Vlaamse regering verantwoordelijk 'voor het vergooien van de opportuniteit om duurzame bedrijvigheid mogelijk te maken in Limburg'. 'Blijkbaar is werkgelegenheid in tijden van crisis van ondergeschikt belang voor deze regering', zeggen Johann Leten en Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurders van Voka - KvK Limburg en VKW Limburg.

'Dat belangengroepen hun rol spelen, is hun zaak. Maar van politici mogen we verwachten dat ze op een objectieve manier beslissingen nemen in het belang van de maatschappij', gaat ze verder. 'Een jaar geleden sprak de Vlaamse regering de ambitie uit om aansluiting te vinden bij de Europese topregio's. In deze regio's heerst het primaat van de politiek echter wél nog. Met het oneindig aantal beroepsmogelijkheden dat we vandaag kennen, zullen we de kloof nooit dichten.'

Er liep een aanvraag om 27 hectare van het natuurgebied om te vormen tot industriezone voor watergebonden economische activiteiten, maar die plannen stuitten op heel wat protest. Vlaanderen ontving afgelopen zomer 4.500 bezwaarschriften. Er waren ook meer dan 40.000 handtekeningen op petities. Demir liet toen weten die met open vizier te zullen bekijken en tegen eind september een beslissing te nemen. Die valt nu al vroeger: de minister zet het planningsproces stop. De Groene Delle blijft natuurgebied. De minister wijst erop dat het dossier al sinds 2004 loopt en dat de geesten sindsdien zijn gerijpt. 'Intussen kijkt iedereen anders naar de Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en met een grote sponsfunctie. Het gebied is als het ware een rolmodel voor de strijd tegen droogte en voor de Blue Deal waarmee Vlaanderen investeert in meer ruimte voor water.' Demir gaat nu op zoek naar andere gebieden waar watergebonden activiteiten kunnen worden ontwikkeld. In het najaar zou ze met een nieuw voorstel naar de regering komen. Ze verwijst onder meer naar het toekomstige bedrijventerrein Insteekhaven Lummen. Volgens Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) is de minister teruggekomen op de eerdere beslissing omdat bewoners zo massaal hun stem hebben laten horen. 'De burger wijst minister Demir de weg', zegt hij. Danen zag geen argumenten om de Groene Delle te vernietigen. 'In Limburg ligt er meer dan 100 hectare industriegrond langs het kanaal vrij. We offeren toch geen waardevolle natuur met een groot waterabsorberend en bufferend vermogen op omwille van slordig bestuur.' 'Maar goed', concludeert hij, 'de slag is thuisgehaald. Wij zijn dus tevreden.' Het Actiefront De Groene Delle spreekt over een succes na 13 jaar inspanning. 'We zijn er uiteraard zeer blij mee, maar we kijken ook wel uit of het een tijdelijke of definitieve bestemming is, en of het om een statuut van natuurbescherming gaat', zegt Erik Van den Abbeele van het Actiefront. 'We hadden een grotere actie gepland op 20 september. We gaan dat in elk geval nog laten plaatsvinden, maar het zal dan een feestelijke actie zijn.'Hij hoopt dat er lessen worden getrokken worden uit het dossier. 'Ik hoop dat er rond elk dossier samenwerking door verenigingen kan komen. Dat is onze sterkte geweest, waar we in de laatste fase tot op het kabinet zijn geweest. Ik denk dat het ook binnen de publieke opinie een andere kant op gaat.' Een heel ander geluid valt te horen bij werkgeversorgansiaties Voka - Kvk Limburg en VKW Limburg. Zij zijn 'zwaar ontgoocheld' en houden de voltallige Vlaamse regering verantwoordelijk 'voor het vergooien van de opportuniteit om duurzame bedrijvigheid mogelijk te maken in Limburg'. 'Blijkbaar is werkgelegenheid in tijden van crisis van ondergeschikt belang voor deze regering', zeggen Johann Leten en Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurders van Voka - KvK Limburg en VKW Limburg.'Dat belangengroepen hun rol spelen, is hun zaak. Maar van politici mogen we verwachten dat ze op een objectieve manier beslissingen nemen in het belang van de maatschappij', gaat ze verder. 'Een jaar geleden sprak de Vlaamse regering de ambitie uit om aansluiting te vinden bij de Europese topregio's. In deze regio's heerst het primaat van de politiek echter wél nog. Met het oneindig aantal beroepsmogelijkheden dat we vandaag kennen, zullen we de kloof nooit dichten.'