De Antwerpse brandweer en de Civiele Bescherming hebben het goedje mee helpen opruimen, maar konden niet voorkomen dat delen ervan in het Schelde-water terechtkwamen. Het scheepvaartverkeer in het Vierde Havendok moest een uur lang worden stilgelegd. Intussen is de situatie onder controle en is er geen hinder meer voor de scheepvaart. Het lek ontstond volgens ATPC rond 05.00 uur bij het lossen van een binnenvaartschip. Het product zou vrijgekomen zijn via een openstaand ontluchtingsventiel in het pijpleidingsysteem. Het lossen werd meteen na de vaststelling van het lek gestopt en ook het buurbedrijf LBC sloot zijn rioleringsysteem waar mogelijk af. Op die manier kon de kerosine deels worden opgevangen en bleef de hoeveelheid die in het dok terechtkwam, al bij al beperkt. (MVL)

De Antwerpse brandweer en de Civiele Bescherming hebben het goedje mee helpen opruimen, maar konden niet voorkomen dat delen ervan in het Schelde-water terechtkwamen. Het scheepvaartverkeer in het Vierde Havendok moest een uur lang worden stilgelegd. Intussen is de situatie onder controle en is er geen hinder meer voor de scheepvaart. Het lek ontstond volgens ATPC rond 05.00 uur bij het lossen van een binnenvaartschip. Het product zou vrijgekomen zijn via een openstaand ontluchtingsventiel in het pijpleidingsysteem. Het lossen werd meteen na de vaststelling van het lek gestopt en ook het buurbedrijf LBC sloot zijn rioleringsysteem waar mogelijk af. Op die manier kon de kerosine deels worden opgevangen en bleef de hoeveelheid die in het dok terechtkwam, al bij al beperkt. (MVL)